IZJAVE O DAVANJU SUGLASNOSTI

Zbog primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679, student ukoliko želi dati ovlasti drugoj osobi (npr. roditelju) da može provjeriti rezultate Natječaja, tj. na temelju čega je prijava bodovana, treba potpisati izjavu kojom daje odobrenje SCZG za navedenu radnju. Ovdje možete preuzeti izjavu o davanju suglasnosti za priopćenje informacija o rezultatima Natječaja za utvrđivanje prava na potporu za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije za akademsku godinu 2024/2025. 


Ukoliko student nije u mogućnosti osobno predati dokumente, može dati izjavu kojom ovlašćuje drugu osobu (kao njegovog opunomoćenika) da preda dokumente umjesto njega. Ovdje možete preuzeti izjavu o davanju suglasnosti za predaju dokumenata na Natječaj za utvrđivanje prava na potporu za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije za akademsku godinu 2024/2025. 


Navedene izjave prilažete prijavi koju dostavljate na Natječaj za utvrđivanje prava na potporu za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije za akademsku godinu 2024/2025. 

Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr