OBAVIJEST O PRIZNAVANJU INOZEMNE OBRAZOVNE KVALIFIKACIJE

Središnji prijavni ured (SPU) Agencije za znanosti i visoko obrazovanje je nacionalni centar za prijave na studije, odnosno na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. Završne svjedodžbe kandidata koji su svoje srednje školovanje završili izvan Republike Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Dodatne informacije o podnošenju zahtjeva možete pronaći na poveznici: https://www.studij.hr/sve-o-prijavama te zatražiti putem adrese e-pošte applications@azvo.hr.

 

Nakon što Agencija za znanost i visoko obrazovanje provede postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije izdaje Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Predmetno Rješenje priložite prilikom prijave na Natječaj za subvencionirano stanovanje u svrhu ostvarivanja bodova na temelju prosjeka ocjena srednjoškolskoga obrazovanja, a u skladu s člankom 11. stavkom 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, 68/2023).

Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr