Troškovi obrade natječajne dokumentacije

Na temelju odredbe članka 29. stavak 1. točka 18. Statuta Studentskog centra u Zagrebu donesena je sljedeća:


ODLUKA

  1. Troškovi obrade natječajne dokumentacije po „Natječaju za raspodjelu mjesta studentima u redovitom statusu u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj 2024/2025. godini” utvrđuju se u iznosu od 8,00 eura po podnositelju prijave.
  2. Odluku će provesti Sektor smještaja na način da istu ukomponira u tekst Natječaja iz točke 1. ove odluke, uz obvezni naputak da se prijave smatraju valjanima ako su podnesene s potpunom dokumentacijom i na način definiran u javnome Natječaju, u propisanome roku.
  3. Uz prijavu je potrebno obavezno priložiti dokaz o uplati na iznos od 8,00 € za troškove obrade Natječaja za subvencionirano stanovanje u studentskom domu. (primatelj: Studentski centar u Zagrebu, IBAN broj računa primatelja: HR2623600001101482432, model: HR67, poziv na broj primatelja: 22597784145-3100 , opis plaćanja: troškovi obrade natječaja i OIB podnositelja zahtjeva).
Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr