Domski Internet

Upute za pristup domskoj mreži

Uvjeti za pristup mreži studentskih domova posjedovanje su elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr, kojeg dodjeljuje pojedini fakultet, te da je osoba stanar studentskoga doma.

Za uporabu domske mreže, osim činjenice da ste stanar doma, trebate imati:

  • vlastito računalo s mrežnom karticom i kabel za  spajanje u mrežnu utičnicu ukoliko se radi o pristupu žičanoj mreži
  • vlastito računalo s bežičnom mrežnom karticom ukoliko se radi o pristupu bežičnoj mreži
  • valjani elektronički identitet, koji vam je dodijelila vaša matična ustanova (fakultet)
  • instaliran i konfiguriran softver za autentikaciju (ovisi o operativnome sustavu na vašemu računalu i načinu na koju pristupate domskoj mreži)
  • konfiguriranu mrežnu karticu za automatski prihvat potrebnih mrežnih parametara

Ukoliko postoje problemi ili nejasnoće  oko spajanja na domsku mrežu stanari se mogu obratiti nadležnoj službi studentskog doma, koja će im pomoći u rješavanju nastaloga problema.

Prijava tehničkog kvara

 

U slučaju kvara na računalnoj priključnici ili tehničkog problema sa žičanim/bežičnim spajanjem potrebno je ispuniti online prijavu kvara https://natjecaj.sczg.hr/student.

U slučaj da student nema pristup svom studentskom web profilu i dalje ostaje mogućnost ručnog pisanja prijave na pojedinačno određenom mjestu unutar studentskog doma (npr. portirnica, uprava doma).

 

eduroam

Bežični Internet

Bežična mreža u studentskim domovima:
Studentsko naselje "Stjepan Radić"
Studentsko naselje "Cvjetno naselje"
Studentsko naselje "dr. Ante Starčević"
Studentsko naselje "Lašćina"


Zadnja izmjena: 05. Listopad 2021. u 08:35

Smještaj

Domski Internet

Pristup Domskom Internetu u studentskim naseljima

 

____ Installer

eduroam installer omogućuje krajnjim korisnicima jednostavno i pouzdano konfiguriranje uređaja (računala, prijenosnika, pametnog telefona) za pristup mreži po eduroam standardu.

Osim za pristup bežičnoj mreži može se koristiti i pri konfiguraciji uređaja za pristup žičanoj mreži.

___________________________________________

Elektronički identitet AAI@EduHr


MojAAI@EduHr

AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr ima oblik ID_korisnika@oznaka_ustanove.hr

Elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr je važna imovina koju članu akademske i istraživačke zajednice osobno dodjeljuje njegova matična ustanova. Elektronički identitet nije "korisnički račun" koji se koristi za neku pojedinu uslugu, nego omogućava pristup velikom broju različitih usluga različitih davatelja usluga. Elektronički identitet često omogućava vlasniku identiteta da pristupa i svojim osobnim podacima i da ostvaruje različita materijalna prava. Zbog svega navedenog elektronički identitet treba koristiti isključivo osobno, ne ga davati drugim osobama i pozorno ga čuvati od svake neovlaštene uporabe.

  • Popis matičnih ustanova i ovlaštenih osoba kojima se korisnici mogu obratiti za dobivanje elektroničkog identiteta nalazi se na stranici

 

Korisnici koji zaborave svoju korisničku oznaku ili zaporku u sustavu AAI@EduHr za provjeru ispravnosti elektroničkog identiteta i postavljanje nove zaporke trebaju se obratiti osobi ili službi koja im je dodijelila elektronički identitet.


Zadnja izmjena: 05. Listopad 2021. u 09:42

Prijava kvara - domski internet

Studenti- stanari studentskih domova mogu prijaviti kvar na domskom internetu putem web sustava Studentskog centra u Zagrebu (koristeći mobilne mreže, pristupom nekom od javno dostupnih hot-spotova…). Za slučaj da student nema pristup svom studentskom web profilu i dalje ostaje mogućnost ručnog pisanja prijave na pojedinačno određenom mjestu unutar studentskog doma (npr. skladište, portirnica, uprava doma…).

Osim same prijave koju sada student može napraviti sa bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme, ovo donosi i prednosti prilikom analiziranja brojnosti kvarova, brzine otklanjanja te razne druge mogućnosti kroz pozadinski sustav kojem pristupaju administratori tj. tehničari SCZG koji rade na poslovima vezanima za održavanje domskog interneta. U krajnosti to će dovesti do bržeg otklanjanja problema što će posljedično pomoći u stabilnosti rada domske internetske mreže.

U sustavu domskog interneta dostupne su dvije tehnologije za pristup: žična i bežična. Žična jamči i pruža nedijeljenu, pouzdanu vezu konstantne brzine dok bežična može biti nestabilnija (ovisno o broju osoba koje ju koriste u tome trenutku), ali pruža veći komoditet. Stoga je preporuka studentima da se za ozbiljne i važne poslove (naročito on-line predavanja i ispite) koriste žični pristup internetu.

Zadnja izmjena: 04. Svibanj 2022. u 14:53

Studentski Centar u Zagrebu

 

 

 

 

 

 

Zadnja izmjena: 28. Rujan 2020. u 12:47