Smještaj

Nadležni liječnici fakulteta za preventivnu zdravstvenu zaštitu

Liječnički pregledi za smještaj u studentske domove
(akademska godina 2015./2016.)

Studenti viših godina koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u ak. god. 2015./2016. liječnički pregled mogu obaviti u nadležnim ambulantama školske i sveučilišne medicine prema priloženom popisu.

Molimo studente da se telefonski naruče na pregled.

Brucoši obavljaju pregled kod nadležnog školskog liječnika srednje škole koju su završili.

Pregled za smještaj u studentski dom provodi se u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu. Sastoji se od anamneze i ciljanog pregleda te po potrebi dodatnih pretraga čiju indikaciju utvrđuje liječnik.

Iznimno studenti koji ne obave liječnički pregled kod liječnika školske ili sveučilišne medicine, mogu isti obaviti kod svog liječnika opće prakse u mjestu stanovanja. S tom potvrdom mogu privremeno useliti u studentski dom dok ne obave pregled kod propisanog liječnika školske ili sveučilišne medicine.

Popis liječnika zaduženih za pojedini fakultet možete pronaći u nastavku vijesti ili preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Opširnije

Zadnja izmjena: 07. Rujan 2015. u 23:03