Smještaj

Nadležni liječnici fakulteta za preventivnu zdravstvenu zaštitu

Liječnički pregledi za smještaj u studentske domove
(akademska godina 2015./2016.)

Studenti viših godina koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u ak. god. 2015./2016. liječnički pregled mogu obaviti u nadležnim ambulantama školske i sveučilišne medicine prema priloženom popisu.

Molimo studente da se telefonski naruče na pregled.

Brucoši obavljaju pregled kod nadležnog školskog liječnika srednje škole koju su završili.

Pregled za smještaj u studentski dom provodi se u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu. Sastoji se od anamneze i ciljanog pregleda te po potrebi dodatnih pretraga čiju indikaciju utvrđuje liječnik.

Popis liječnika zaduženih za pojedini fakultet možete pronaći u nastavku vijesti ili preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Opširnije

Zadnja izmjena: 17. Srpanj 2015. u 15:47