Plaćanje stanarine on-line putem

Smještaj

NAJČEŠĆA PITANJA VEZANA UZ NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ

Najčešće postavljena pitanja u vezi natječaja za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu
2019./2020.

 

1. Da li je obavezna prijava na Natječaj za smještaj SCZG putem web-a?

Da, prijava putem web stranice (https://natjecaj.sczg.hr/student) obavezna je za sve studente i buduće studente (brucoše) koji će sudjelovati u Natječaju za smještaj.

2. Što ako nemam otvoren AAI korisnički račun?

Ukoliko nemate AAI korisnički račun potrebno je zatražiti privremeni pristup web profilu Poslovnice za smještaj, Studentskog centra u Zagrebu. Pravo na privremeni pristup profilu, koji omogućuje da ispunite web prijavu, možete dobiti ukoliko pošaljete sljedeće podatke:

  • Ime i prezime,
  • OIB,
  • Datum rođenja,
  • Kontak br. mob. ili tel.

na e-mail adresu: poslovnica@sczg.hr

Isto tako pravo na privremeni profil možete zatražiti osobno u Poslovnici za smještaj.
Djelatnici Poslovnice za smještaj nisu upoznati sa lozinkom koju ste dobili, tako da ukoliko izbrišete mail koji sadrži korisničke podatke, potrebno je zatražiti generiranje nove lozinke.
Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija (brucoši), a u ak. god. 2018./2019. završili su srednjoškolsko obrazovanje u RH, prijavljuju se putem AAI sustava, sa privremenim korisničkim računom koji su dobili od srednjoškolske ustanove.
Privremeni pristup ostaje aktivan do 10. listopada 2019., do kada su studenti dužni biti upisani na visoko učilište u Zagrebu te imati otvoren AAI korisnički račun.

3. U kojem razdoblju je raspisan Natječaj za smještaj studenata i koje je radno vrijeme?

Prijave se podnose na adresi: STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU, Poslovnica za smještaj, Zagreb, Savska cesta 25.
Natječaj je otvoren od 03.07.2019. do zaključno 26.07.2019. godine.

Prijave se primaju u vremenu od 8:00 do 20:00 sati.


4. Kako da se prijavim na natječaj?

Svi studenti dužni su ispuniti web prijavu koju možete pronaći na adresi: https://natjecaj.sczg.hr/student. Studenti prve i viših godina studija dokumente (prijavu) predaju osobno, dok studenti koji će tek upisati prvu godinu studija u 2018./2019. (brucoši) prijavnice mogu poslati i poštom (uzima se u obzir i pošta poslana 26.07.2019.).

5. Gdje mogu dobiti dodatne informacije što mi je sve potrebno za Natječaj za smještaj studenata?

Sve informacije možete pronaći na našoj web stranici: 
http://www.sczg.unizg.hr/smjestaj/smjestaj/kriteriji-za-raspodjelu-mjesta/
Ukoliko imate dodatnih pitanja, nakon što ste pročitali Pravilnik MZO-a i Natječaj SCZG-a, ista možete postaviti mailom ili pozivom na naše telefonske brojeve.
e-mail: poslovnica@sczg.hr
tel.: +385 1 4593 570 ili +385 1 4593 582

6. Gdje mogu preuzeti tiskanicu prijave za studentski dom, te privolu i obrazac „A“, „B“ ili „C“?

Obrasce „A“, „B“, „C“ i privolu možete ispisati po završetku unosa podataka na web prijavi.
Tiskanicu prijave za studentski dom možete preuzeti u Poslovnici za smještaj (Savska cesta 25), svakim radnim danom od 8 do 20h. Uz tiskanicu prijave dobit ćete i obrazac  „A", „B“ i/ili "C", privolu i uplatnicu. Tiskanica je besplatna.
Obrasce „A“, „B“, „C“ i privolu možete preuzeti i na našoj internetskoj stranici: http://www.sczg.unizg.hr/smjestaj/ (ali preporučamo da ih ispišete nakon popunjene web prijave).
Studenti koji će akademske godine 2019./2020. prvi puta upisati prvu godinu studija (BRUCOŠI) i svoju prijavu za smještaj u studentski dom šalju preporučenom poštom, NISU DUŽNI POSLATI TISKANICU PRIJAVE.

7. Koji su osnovni dokumenti koje trebam predati na natječaj?

Osnovni dokumenti koji su uvjet za prijavu na natječaj za smještaj u studentski dom su: ispunjena tiskanica prijave za studentski dom, popunjen, potpisan i ovjeren obrazac „A“ ili „B“, potvrda/uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopija osobne iskaznice, ispunjena privola, dokaz o uplati troškova natječajnog postupka te X-ica ili osobna iskaznica na uvid. Jedan od osnova za prijavu na Natječaj je i ispunjena web prijava https://natjecaj.sczg.hr/student

8. Jesu li prosjek ocjena 4.5 za prvu i višu godinu studija i ostvareni ECTS bodovi (55 ECTS bodova u tekućoj i prosječno 55 ECTS i više bodova u prethodnim godinama studija) dovoljni za izravno pravo na smještaj u studentski dom?

Osim ostvarenog prosjeka i broja ECTS bodova za izravno pravo dobivanja mjesta u studentskom domu, mjesečni prihodi obitelji u prethodnoj godini ne smiju prelaziti po članu kućanstva iznos od 75% proračunske osnovice (2494,50 kn).

9. Primam potporu za obrazovanje prema propisima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, mogu li dobiti izravno pravo na smještaj u studentskom domu?

Ako u prosjeku imate 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja (i minimalno 18 ECTS u tekućoj godini) (ovaj dio odnosi se na studente viših godina studija), a ako ste u tekućoj godini 2018./2019. upisani u prvu godinu studija trebate steći najmanje 30 ECTS bodova te ako mjesečni prihodi obitelji u prethodnoj godini ne prelaze po članu obitelji iznos od 60% proračunske osnovice (1995,60 kn).

10. Koliki je iznos proračunske osnovice (60, 65 i 75 %)?

Sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu proračunska osnovica iznosi 3326,00 kn. Samim time se izvodi:
60% - 1995,60 kn
65% - 2161,90 kn
75% - 2494,50 kn


11. Što sve ulazi u izračun cenzusa?

Uz osobni dohodak ulaze svi neoporezivi primici koji su navedeni kao Prilog 1. Pravilnika MZO-a. Popis navedenih primitaka možete vidjeti ovdje.

12. Treba li poslati potvrde nadležne porezne uprave o visini dohotka i za članove obitelji koji nemaju primanja?

Za priznavanje bodova na temelju visine prihoda ostvarenog u prethodnoj godini na razini obitelji za studenta i članove obitelji koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj Studentski centar u Zagrebu preuzeti će podatke o visini ukupno ostvarenih prihoda za 2018. iz evidencije EDIP-a (Porezna uprava). 
Studenti koji imaju prebivalište izvan RH obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne Porezne uprave izvan RH za 2018. godinu (za sve članove obitelji uključujući i maloljetnu braću i sestre te studenta kao podnositelja zahtjeva za smještaj) od nadležne porezne uprave bez obzira ostvaruju li prihode ili ne.


13. Trebaju li svi studenti dati izjavu o zajedničkoj obitelji?

Izjavu o zajedničkoj obitelji prilažu oni koji zadovoljavaju uvjete po članku 6., članku 7. i članku 14. stavke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10. i 11.,  Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

14. Tko može dati izjavu o članovima zajedničke obitelji?

Izjavu o zajedničkoj obitelj može dati bilo koji punoljetni član obitelji.

15. Gdje mogu dobiti obrazac izjave o članovima zajedničke obitelji i treba li ga ovjeriti kod javnog bilježnika?

Obrazac izjave o članovima zajedničke obitelji možete preuzeti nakon što ispunite web prijavu ili sa naše web stranice - ovdje (pdf).
Navedeni obrazac nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika, već je dovoljan potpis davatelja izjave.

16. Gdje mogu dobiti potvrdu/uvjerenje o prebivalištu (odnosi se na državljane RH sa prebivalištem u RH)?

Uvjerenje/potvrdu o prebivalištu možete dobiti u bilo kojoj lokalnoj policijskoj postaji (neovisno o vašem mjestu prebivališta) te putem portala e-Građani. Umjesto potvrde /uvjerenja o prebivalištu možete predati i kopiju osobne iskaznice.

17. Položio sam sve ispite u akademskoj godini 2018./2019., mogu li za to dobiti dodatne bodove?

Sukladno Pravilniku MZO-a za akademsku godinu 2019./2020., članak 11., stavak 9, studenti koji polože sve propisane ispite u tekućoj akademskoj godini (ne odnosi se na ispite prenesene iz prethodne akademske godine) ili ostvare ukupni broj ECTS bodova za tu godinu studija (u pravilu 60 ECTS, uključujući i ECTS bodove za završni rad na preddiplomskome sveučilišnom ili preddiplomskome stručnom studiju) zaključno do dana prijave na natječaj, a u prethodnim godinama studiranja ostvarili su u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova na svim razinama, ostvaruju pravo na dodatne bodove.

18.  Student sam prve ili više godine studija. Međutim, sada upisujem novi studij (opet prvu godinu iste razine). Natječem li se s ocjenama iz srednje škole ili s ECTS bodovima i prosjekom ostvarenim na započetom studiju?

Student koji mijenja studij (bez završetka prethodnog studija iste razine) i na drugom studiju ponovno upisuje prvu godinu, ne može se prijaviti s prosjekom ocjena iz srednje škole. Student se natječe s prosjekom ocjena i brojem ostvarenih ECTS bodova na prethodnom studiju.

19.  Preddiplomsku / stručnu razinu završio sam na visokom učilištu izvan Zagreba. Mogu li se prijaviti na natječaj za mjesto u studentskom domu u Zagrebu?

Student koji završi preddiplomski studij na nekom od drugih visokih učilišta, može se prijaviti na natječaj i ostvariti pravo na smještaj u studentskom domu u Zagrebu. Rok za prijavu je isti za sve studente koji žele smještaj u akademskoj godini 2019./2020.

20. Koja su deficitarna zanimanja na županijskoj razini - Grad Zagreb i Zagrebačka županija?

1)   Medicina
2)   Matematika, nastavnički smjer
3)   Fizika i tehnika, nastavnički smjer
4)   Elektrotehnika i informacijska tehnologija
5)   Računarstvo
6)   Strojarstvo
7)   Biologija i kemija, nastavnički smjer
8)   Fizika i informatika, nastavnički smjer
9)   Fizika, nastavnički smjer
10)  Fizika i kemija, nastavnički smjer


21.  Brat mi je sada završio srednju školu i upisuje se na fakultet. Trebam li donijeti potvrdu iz njegove srednje škole ili potvrdu o upisu na fakultet?

Trebate donijeti potvrdu o upisu brata na fakultet.

22.  Brat mi je sada završio osnovnu školu i upisuje se u srednju školu. Trebam li donijeti potvrdu iz njegove osnovne škole ili potvrdu o upisu u srednju školu?

Podatke za brata ili sestru na redovitom školovanju u RH (osnovno i srednjoškolsko obrazovanje) Studentski centar u Zagrebu preuzima putem e-Matice. 
Napomena za studente čiji su brat ili sestra završili završni razred osnovne škole izvan RH:
Iznimno, za brata/sestru koji će upisati 1. razred srednje škole nije potrebno dostaviti potvrdu o upisu u srednju školu, već se može predočiti potvrda o upisu u završni razred osnovne škole ili svjedodžba završnog razreda osnovne škole.


23.  Poslijediplomant sam i mjesto prebivališta mi je izvan grada Zagreba. Mogu li ostvariti pravo na dom?

Prema Pravilniku MZO poslijediplomanti ne mogu ostvariti pravo na subvencionirani smještaj. Od ovog pravila izuzeti su jednino studenti s invaliditetom na poslijediplomskom studiju koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.


24.  Dobitnik sam Posebne rektorove nagrade. Mogu li dobiti dodane bodove?

Za Posebnu rektorovu nagradu ne dobivaju se dodatni bodovi.

25.  Mogu li natječajnu dokumentaciju poslati poštom?

Studenti koji se natječu, prijavu s traženom dokumentacijom moraju dostaviti osobno, uz predočenje X-ice ili osobne iskaznice.
Natječajnu dokumentaciju mogu poslati preporučenom poštom jedino studenti koji će akademske 2019./2020. upisati prvi put prvu godinu studija (brucoši).

26. Ako ne ostvarim pravo na smještaj u željeni dom koji sam naveo na tiskanici molbe (ili na privoli - za brucoše koji šalju poštom), znači li to da neću biti smješten u studentski dom?

Ukoliko ostvarite dovoljan broj bodova, tj. pravo na smještaj u domu, biti ćete smješteni u jedan od studentskih domova.
Osim ostvarenih bodova dobivenih putem Natječaja za smještaj, sljedeći izlučni kriterij za dobivanje željenog doma je uspjeh na studiju.

VAŽNA NAPOMENA:

Od ukupnoga broja smještajnih kapaciteta obnovljenih ili izgrađenih sredstvima iz Strukturnih fondova Europske unije najmanje 50 % ili prema definiranome postotku u potpisanome ugovoru o izgradnji doma mora biti namijenjeno studentima s invaliditetom i studentima čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice.

Studentski centar u Zagrebu sukladno navedenom članku 25. Pravilnika MZO zadržava pravo razmještaja studenata u obnovljene kapacitete studentskih domova.

27. Brucoš sam, tj. upisujem prvi put prvu godinu studija, moram li predati originalne svjedodžbe srednje škole, ovjerene preslike svjedodžbi ili su dovoljne "obične" preslike (kopije)?

Ako Vam srednja škola koju ste pohađali ovjeri obrazac '"B", dovoljne su "obične" preslike svjedodžbi, a u protivnom trebate dostaviti originalne svjedodžbe ili preslike svjedodžbi ovjerene od strane škole, a u krajnjem slučaju preslike svjedodžbi ovjerene od javnog bilježnika.

 

Dodatne informacije možete dobiti i na br. tel. Poslovnice za smještaj:

  • 01 4593 570
  • 01 4593 582


Zadnja izmjena: 04. Srpanj 2019. u 07:45