Smještaj

Poslovnica za smještaj studenata

Lokacija: Savska cesta 25, u dvorištu.

e-mail: poslovnica@sczg.hr

 

Upraviteljica Poslovnice za smještaj studenata:
Smilja Lončar
tel. 01 / 45 93 641
e-mail: smilja.loncar@sczg.hr

Referenti za smještaj studenata:
Natalija Injac
tel. 01 / 45 93 570
e-mail: natalija.injac@sczg.hr

Željko Babić
tel. 01 / 45 93 582
e-mail: zeljko.babic@sczg.hr

Samostalni referent za smještaj studenata u međunarodnoj razmjeni:
Vlado Levak
tel. 01 / 45 90 710
e-mail: vlado.levak@sczg.hr

poslovnica za smještaj

Zadnja izmjena: 17. Srpanj 2015. u 10:06