Smještaj

Poslovnica za smještaj studenata i turizam

Lokacija: Savska cesta 25, u dvorištu.
Radno vrijeme sa strankama: ponedjeljak - petak, 8 - 15h
e-mail: poslovnica@sczg.hr

Upravitelj Poslovnice za smještaj i turizam, v.d.
Vlado Levak
tel: 01 4593 641
e-mail: vlado.levak@sczg.hr

Samostalni referenti za smještaj studenata:
Natalija Injac
tel: 01 4593 570
e-mail: poslovnica@sczg.hr

Ana Šnajdar
tel: 01 4593 582
e-mail: poslovnica@sczg.hr

Kontakt za smještaj studenata u međunarodnoj razmjeni:
tel: 01 4590 710
e-mail: poslovnica@sczg.hr

Samostalni referent za turizam:
Jasna Herceg
tel: 01 4590 816
e-mail: turizam@sczg.hr

poslovnica za smještaj

Zadnja izmjena: 28. Lipanj 2019. u 13:20