Smještaj

Poslovnica za smještaj studenata i turizam

Lokacija: Savska cesta 25, u dvorištu.
Radno vrijeme sa strankama: ponedjeljak - petak, 8 - 15 h

e-mail: poslovnica@sczg.hr

Ured upravitelja Poslovnice za smještaj i turizam
tel. 01 / 45 93 641
e-mail: vlado.levak@sczg.hr

Samostalni referenti za smještaj studenata:
Natalija Injac
Ana Šnajdar
Marija-Renata Šifner
tel. 01 / 45 93 570
tel. 01 / 45 93 582
e-mail:  poslovnica@sczg.hr

Samostalni referent za smještaj studenata u međunarodnoj razmjeni:
Vlado Levak
tel. 01 / 45 90 710
e-mail: vlado.levak@sczg.hr

Samostalni referent za turizam:
Jasna Herceg
tel.: 01 / 4590 - 816
e-mail: turizam@sczg.hr

poslovnica za smještaj

Zadnja izmjena: 06. Kolovoz 2018. u 15:56