Pretraga tvrtki

Naziv tvrtke

(ukoliko ste zaboravili ili zametnuli šifru tvrtke možete je ovdje pronaći te tako olakšati i ubrzati postupak izdavanja ugovora. Hvala!)

Kontakt

Student servis se nalazi na drugom katu dvorišne zgrade Studentskog centra, Savska cesta 25.

Tel: 01/4593-658, 4593-666
Fax: 01/4593-560

Voditelj Student servisa
Tel: 01/4593-671
Fax: 01/4843-505
E-mail: sservis@sczg.hr

Služba za zapošljavanje studenata
Tel: 01/4593-673, 4593-674
E-mail: referada@sczg.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:00 – 18:00

 

 

Student servis

Ozljeda na radu

Svi studenti/ice članovi Student servisa Studentskog centra u Zagrebu, koji imaju regulirano članstvo, osigurani su od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) policom JADRANSKO OSIGURANJE d.d. broj OV 0682008785.

Prije učlanjenja potrebno je provjeriti  imate li osnovno zdravstveno osiguranje. Provjeriti možete na stranici:

www.hzzo-net.hr

Osiguranje je započelo 20. siječnja 2014. godine, traje 365 dana i obnavlja se svake godine, a uključuje sljedeće osigurane rizike:

  1. SMRT ZBOG NEZGODE
  2. TRAJNI INVALIDITET
  3. TROŠKOVE LJEČENJE KOJI NISU POKRIVENI OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM I DOPUNSKIM OSIGURANJEM
  4. DNEVNA NAKNADA ZA PRIVREMENU NESPOSOBNOST ZA RAD (50,00 KN PO DANU)

HODOGRAM U SLUČAJU NEZGODE

U slučaju nezgode pri dolasku na rad, na radu ili u povratku s posla, student/ica, član Student servisa Studentskog centra u Zagrebu treba:

  1. Žurno otići k liječniku da bi se što prije započeo/la liječiti.
  2. Student/ica treba od poslodavca zatražiti potvrdu da je došlo do nezgode. Ista treba sadržavati minimalno: podatke o poslodavcu, podatke o studentu (obvezno broj iskaznice i ugovora), datum nezgode i kratki opis što se dogodilo, žig i potpis poslodavca, mjesto i datum.
  3. Također, prikupiti podatke o nazočnim svjedocima i očevicima nesretnog događaja, osobito u slučaju ako je došlo do ozljede koja je prouzročila trajni invaliditet ili je mogla prouzročiti trajni invaliditet.
  4. Po završetku liječenja, sa svim dokumentima (povijest bolesti, potvrda izabranog doktora o privremenoj nesposobnosti za rad, procjena invalidnosti-ukoliko postoji, potvrda poslodavca o nezgodi, izjava studenta/ice o nezgodi i kratki opis što se dogodilo, zapisnik inspekcije rad-ukoliko postoji, zapisnik policije-ukoliko postoji i dr. ) doći u Student servis u Zagrebu u sobu broj 7, na drugom katu u Savskoj 25, radi prijave ozljede na radu.

U sobi 7 Student servisa student /ice će dobiti ispunjen i ovjeren obrazac prijave nesretnog slučaja koji će  s ostalom dokumentacijom (povijest bolesti, procjena invalidnosti, potvrda poslodavca...) odnijeti   u CROATIA OSIGURANJE, Zagreb, Miramarska 22.

Zadnja izmjena: 11. Veljača 2015. u 16:30