OBRASCI:

1. Obrazac za prijavu poslodavaca

* Za sklapanje ugovora o obavljanju studentskog posla obavezan je pečat naručitelja posla i dostaviti original Obrasca u Student servis.

2. Obrazac za promjenu podataka o poslodavcu

3. Potražnja studenata za rad

KONTAKTI:

Student servis se nalazi na drugom katu dvorišne zgrade Studentskog centra, Savska cesta 25.

Tel: 01/4593-658, 4593-666

Faks: 01/4593-560

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 – 15:30

Voditelj Student servisa

Tel: 01/4593-671

Fax: 01/4843-505

E-adresa: sservis@sczg.hr

Služba za zapošljavanje studenata

Tel: 01/4593-673, 4593-674

E-adresa: referada@sczg.hr

Poslovnica Student servisa u Velikoj Gorici

Velika Gorica, Zagrebačka 5

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/6461 850

Faks: 01/6461 851

E-adresa: sservis@sczg.hr

Poslovnica Student servisa u Zaprešiću

Zaprešić, ul. Vladimira Novaka  23

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/400-1125

E-adresa: sservis@sczg.hr

Obavijest korisnicima o radnom vremenu Student servisa na dane uoči blagdana za 2022. godinu

Student servis će na dane uoči blagdana u 2022. godini:

5. siječnja, srijeda;

15. travnja, Veliki petak;

29. travnja, petak;

27. svibnja, petak;

15. lipnja, srijeda;

21. lipnja, utorak;

4. kolovoza, četvrtak;

12. kolovoza, petak;

28. listopada, petak;

17.studenoga, četvrtak;

23. prosinca, petak;  i

30. prosinca, petak

radit skraćeno do 13:00 sati.

 

 

 

 

 

Student servis

Ozljeda na radu

Svi studenti/ice članovi Student servisa Studentskog centra u Zagrebu, koji imaju regulirano članstvo, osigurani su od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) policom ADRIATIC osiguranje d.d.

Prije učlanjenja potrebno je provjeriti  imate li osnovno zdravstveno osiguranje. Provjeriti možete na stranici:

www.hzzo-net.hr

Osiguranje je započelo 14. veljače 2021. godine, traje 365 dana i obnavlja se svake godine, a uključuje sljedeće osigurane rizike:

  1. SMRT USLIJED NEZGODE
  2. TRAJNI INVALIDITET USLIJED NEZGODE
  3. TROŠKOVI LJEČENJEA USLIJED NEZGODE
  4. DNEVNA NAKNADA USLIJED NEZGODE (100,00 KN PO DANU)

HODOGRAM U SLUČAJU NEZGODE

U slučaju nezgode pri dolasku na rad, na radu ili u povratku s posla, student/ica, član Student servisa Studentskog centra u Zagrebu treba:

  1. Žurno otići k liječniku da bi se što prije započeo/la liječiti.
  2. Student/ica treba od poslodavca zatražiti potvrdu da je došlo do nezgode. Ista treba sadržavati minimalno: podatke o poslodavcu, podatke o studentu (obvezno broj iskaznice i ugovora), datum nezgode i kratki opis što se dogodilo, žig i potpis poslodavca, mjesto i datum.
  3. Također, prikupiti podatke o nazočnim svjedocima i očevicima nesretnog događaja, osobito u slučaju ako je došlo do ozljede koja je prouzročila trajni invaliditet ili je mogla prouzročiti trajni invaliditet.
  4. Po završetku liječenja, sa svim dokumentima (povijest bolesti, potvrda izabranog doktora o privremenoj nesposobnosti za rad, procjena invalidnosti-ukoliko postoji, potvrda poslodavca o nezgodi, izjava studenta/ice o nezgodi i kratki opis što se dogodilo, zapisnik inspekcije rad-ukoliko postoji, zapisnik policije-ukoliko postoji i dr. ) doći u Student servis u Zagrebu u sobu broj 7, na drugom katu u Savskoj 25, radi prijave ozljede na radu.

U sobi 7 Student servisa student/ica se upućuje stručnjaku zaštite na radu, gdje će ispuniti obrazac Prijave nesretnog slučaja (nezgode), ADRIATIC osiguranja, i koji će se s ostalom dokumentacijom (povijest bolesti, nalazi, procjena invalidnosti, potvrda poslodavca i dr.) proslijediti u ADRIATIC osiguranje d.d., a Prijava o ozljedi na radu (ovjerena od doktora opće/obiteljske medicine) u HZZO, Jukićeva 12, 10000 Zagreb.

Polica osiguranja

Opći i dopunski uvjeti ADRIATIC osiguranje d.d.

Prijava nesretnog slučaja student Adriatic osiguranje d.d.

Zadnja izmjena: 06. Listopad 2021. u 14:44