PRAVILNICI

PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OSTVARIVANJA PRAVA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE MZO-a i PRAVILNICI O DOMSKOM REDU I UVJETIMA BORAVKA U STUDENTSKIM DOMOVIMA TE OSTVARIVANJU PRAVA NA SMJEŠTAJ U STUDENTSKE DOMOVE SCZG-a

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA U REDOVITOM STATUSU NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE MZO-a

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_68_1116.html


PRAVILNIK O DOMSKOM REDU I UVJETIMA BORAVKA STUDENATA U STUDENTKIM DOMOVIMA SCZG-a

http://161.53.174.14/wp-content/uploads/2023/10/Pravilnik-o-domskom-redu-i-uvjetima-boravka-studenata-1.pdf


PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA SMJEŠTAJ U STUDENTSKE DOMOVE SCZG-a

http://161.53.174.14/wp-content/uploads/2023/10/Pravilnik-o-ostvarivanju-prava-na-smjestaj-u-studentske-domove.pdf

Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr