GALERIJA SC – Poziv za predlaganje projekata za 2024. godinu

 

Otvaramo poziv za prijavu samostalne i skupne izložbe, radionice, akcije, performansa, kustoske koncepcije, interdisciplinarne projekte za program Galerije SC u 2024. godini.

Prijaviti se mogu i projekti za druge prostore SC-a (Kiosk, Caffe ITD-a, predvorje Kina,…).

 

Programske smjernice Galerije SC posebno podržavaju mlade autore!

 

Rok za prijave je 26. lipanj 2023.

 

Prijave razmatra Savjet Galerije, a rezultati će biti objavljeni na Internet stranicama.

Nepotpune, zakašnjele i nepravilne prijave neće se razmatrati.

Informacije na tel. 385 1 4593 602, galerija@sczg.hr

 

Poveznicu na vašu prijavu (kako je navedeno u prijavnici) šaljite na e-mail adresu: galerija@sczg.hr

s naznakom: Natječaj 2024.

 

ili na poštansku adresu:

Galerija SC

(Natječaj 2024.)

Savska 25

10 000 Zagreb

Hrvatska

Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr