HBOR dodjeljuje tri studentske stipendije

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) dodjeljuje tri studentske stipendije te nudi zapošljavanje u Sektoru informacijskih tehnologija po završetku studija.


Tko može konkurirati za stipendiju HBOR-a (obvezni kriteriji)?


Redovni studenti 3. godine dodiplomskog studija i 1. ili 2. godine diplomskog studija na sljedećim fakultetima:

 • Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) – Matematički odsjek, smjerovi: Matematička statistika, Računarstvo i matematika ili Financijska i poslovna matematika
 • Ekonomski fakultet u Zagrebu (EFZG), smjer: Menadžerska informatika
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), studijski programi: Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Informacijska i komunikacijska tehnologija ili Računarstvo
 • Fakultet organizacije i informatike (FOI), Studij informatike, smjerovi: Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI), Organizacija poslovnih sustava (OPS) ili Baze podataka i baze znanja (BPBZ)
 • Tehničko veleučilište u Zagrebu, smjerovi: Studij elektrotehnike ili Studij informatike
 • Algebra visoko učilište, smjerovi: Stručni prijediplomski studij primijenjenog računarstva ili Stručni diplomski studij primijenjenog računarstva
 • Visoka škola za informacijske tehnologije, smjerovi: Preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija ili Specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija
 • Veleučilište Velika Gorica, smjer: Informacijski sustavi 
 • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika – smjer Komunikacije i informatika
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija – smjer Komunikacijska i informacijska tehnologija
 • Ili na srodnim fakultetima i studijskim programima


 1. Studenti koji izvrsno znaju hrvatski jezik u govoru i pismu
 2.  Studenti koji izvrsno znaju engleski jezik u govoru i pismu


Što HBOR nudi stipendistima?


 • Stipendiju od najmanje 292,00 EUR do najviše 465,00 EUR neto mjesečno koja će se isplaćivati tijekom 12 mjeseci, a u trajanju od jedne do tri akademske godine
 • Obavljanje stručne prakse
 • Pružanje pomoći oko izbora i izrade diplomskog rada
 • Učenje u okviru edukacijskoga i mentorskog programa, kreiranoga za stipendiste
 • Posao odmah po završetku fakulteta u HBOR-u u Zagrebu, u Sektoru informacijskih tehnologija, na jednom od radnih mjesta koji obuhvaćaju poslove koje u IT industriji obavljaju sistem analitičar ili sistem administrator ili projektant programer poslovnih aplikacija.


Rad u HBOR-u omogućuje:

 1. Rad u poticajnome i dinamičnom radnom okruženju
 2. Rad na modernim platformama (Kubernets, Docker, IaaS, SaaS, O365, DWH, SOA, Azure, BPM i dr.)
 3. Rad s najnovijim tehnologijama (Spring, Hibernate, Angular, PrimeNG, Vaadin, Node.js, Power BI i dr.)
 4. Rad s najsuvremenijim alatima (Gitlab, Redmine, Selenium, Sizzy, Figma i dr.)
 5. Mogućnost daljnjega osobnog i profesionalnog razvoja


Koje su obveze stipendista? Stipendisti su obvezni:


 • Redovito izvršavati obveze na fakultetu
 • Završiti studij (obraniti završni ili diplomski rad) najkasnije 6 mjeseci nakon završetka zadnje akademske godine
 • Pohađati edukacijski i mentorski program u HBOR-u u Zagrebu, kreiran za stipendiste, u trajanju od 80 sati
 • Po završetku studija zaposliti se u punom radnom vremenu u HBOR-u, u Zagrebu, a prema ponudi koju će HBOR u roku od 30 dana od završetka studija ponuditi stipendistu
 • Ostati u radnom odnosu u HBOR-u, u trajanju od jedne kalendarske godine za svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju, od kojih će prvu godinu provesti u pripravničkom stažu
 • Vratiti cijeli iznos stipendije ukoliko ne izvrši ugovornu obvezu, samovoljno odustane od studija, promijeni fakultet ili ukoliko stipendist otkaže Ugovor o stipendiranju iz bilo kojeg razloga
 • Vratiti razmjerni dio stipendije ukoliko prestane radni odnos zbog otkaza ugovora o radu od strane stipendista, sporazuma ili zbog otkaza ugovora o radu iz razloga koji leži na strani stipendista, a prije isteka ugovorne obveze


Kako izvršiti prijavu?


Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog upitnika koji se nalazi na mrežnoj stranici HBOR-a. Upitnik sadrži osnovne informacije o kandidatu, kao i sljedeće izjave:

 • Izjavu studenta da je dostupan za sudjelovanje u cijelome edukacijskom i mentorskom programu u trajanju od 80 sati
 • Izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije, ako nije korisnik druge stipendije


Rok za prijavu je: 31.3.2024.


Napomena: tijekom selekcijskog postupka bit će potrebno dostaviti:

 • Presliku potvrde o upisu na fakultet za akademsku godinu 2023./2024.
 • Presliku indeksa i prijepis ocjena svih položenih ispita (potvrda o ukupnom prosjeku ocjena)


Ako navedene potvrde možete pribaviti ranije, može ih poslati na e-mail zajedno s ostalom dokumentacijom.


Kako se regulira pravo na stipendiju?


HBOR će s korisnikom stipendije sklopiti Ugovor o stipendiranju kojim se uređuju međusobna prava i obveze HBOR-a i studenta korisnika stipendijeZa sva pitanja oko dodjele stipendije, možete se javiti na e-poštu: stipendije@hbor.hr


Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr