KONAČNA RANG LISTA rezultata Natječaja za utvrđivanje prava na potporu za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije za akademsku godinu 2023./2024.Nakon svih pristiglih prigovora u zadanom roku Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmotrilo je prigovore zaprimljene u roku te donijelo odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata.


Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je razmotrilo je molbe zaprimljene izvan roka Natječaja te donijelo odluku o prihvaćanju ili odbijanju molbi studenata poslanih izvan roka Natječaja.


Konačna rang lista rezultata Natječaja za utvrđivanje prava na potporu za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije za akademsku godinu 2023/2024.Studenti koji su ostvarili pravo na potporu za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca (subvencija) zaključit će ugovor o međusobnim pravima i obvezama sa Studentskim centrom Sveučilišta u Zagrebu.

Ugovori će se potpisivati od 18.12.2023. do 15.1.2024. u Poslovnici za smještaj studenata, turizam i sport u vremenu od 8 do 15 sati, svaki radni dan.

Studenti koji ne potpišu ugovor do navedenog datuma smatrat će se da su odustali od prava na potporu za smještaj kod privatnih stanodavaca. Ugovor se potpisuje uz obvezno predočenje studentske iskaznice (X-ice) ili osobne iskaznice.Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr