Najčešće postavljena pitanja u vezi Natječaja za raspodjelu mjesta studentima u redovitom statusu u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu 2024./2025.

1. Je li obavezna prijava na Natječaj za raspodjelu mjesta studentima u redovitom statusu u studentski dom Studentskog centra u Zagrebu za smještaj putem web-a?

 

Da, prijava putem web stranice (https://natjecaj.sczg.hr/student) obavezna je za sve studente koji će sudjelovati u Natječaju.

 

2. U kojem razdoblju je raspisan Natječaj za raspodjelu mjesta studentima u redovitom statusu u studentski dom Studentskog centra u Zagrebu i koje je radno vrijeme?

Prijave se podnose na adresu: STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU, Poslovnica za smještaj studenata, turizam i sport, Zagreb, Savska cesta 25.

Natječaj je raspisan od 2.7.2024. do zaključno 17.7.2024. godine.

Prijave se primaju u vremenu od 8:00 do 20:00 sati.

 

3. Kako da se prijavim na Natječaj?

Studenti koji se natječu te maturanti koji će akademske 2024./2025. godine upisati prvi puta prvu godinu studija (brucoši), prijave šalju poštom preporučeno u razdoblju: od 2. srpnja do 17. srpnja 2024. (uzima se u obzir i pošta poslana preporučeno na dan 17. srpanj 2024.)

 

4. Gdje mogu dobiti dodatne informacije što mi je sve potrebno za Natječaj za raspodjelu mjesta studentima u redovitom statusu u studentski dom Studentskog centra u Zagrebu?

 

Sve informacije možete pronaći na našoj web stranici: www.sczg.unizg.hr/smjestaj/smjestaj/kriteriji-za-raspodjelu-mjesta/

Ukoliko imate dodatnih pitanja, nakon što ste pročitali Pravilnik MZOM-a i Natječaj SCZG-a, ista možete postaviti mailom ili na naše telefone:

e-mail: poslovnica@sczg.hr

tel.: 01 4593 570, 01 4593 582, 01 4593 641

5. Gdje mogu preuzeti tiskanicu prijave za studentski dom, te privolu i obrazac „A“, „B“ ili „C“?

Obrasce „A“, „B“(samo brucoši koji su završili srednjoškolsko obrazovanje izvan RH), „C“ i privolu možete ispisati po završetku unosa podataka na web prijavi.

 

Tiskanicu prijave za studentski dom možete preuzeti u Poslovnici za smještaj studenata, turizam i sport (Savska cesta 25), svakim radnim danom od 8 do 20h. Uz tiskanicu prijave dobit ćete i obrazac „A”, „B“ i/ili „C“, privolu. Tiskanica je besplatna i nije obavezan dokument koji se prilaže prilikom slanja molbe putem pošte.

Obrasce „A“, „B“, „C“ i privolu možete preuzeti i na našoj internetskoj stranici: www.sczg.unizg.hr/smjestaj/ (ali preporučamo da ih ispišete nakon popunjene web prijave).

 

6. Koji su osnovni dokumenti koje trebam predati na Natječaj?

Osnovni dokumenti koji su uvjet za prijavu na Natječaj za subvencionirano stanovanje u studentskom domu su:

·      popunjen, potpisan i ovjeren obrazac „A“ ili „B“(samo brucoši koji su završili srednjoškolsko obrazovanje izvan RH),

·      potvrda/uvjerenje o prebivalištu (važeće u trenutku podnošenja prijave na Natječaj) ili kopija važeće osobne iskaznice,

·      ispunjena privola za objavu podatka,

·      dokaz o uplati troškova natječajnog postupka.

 

Jedan od osnova za prijavu na Natječaj je i ispunjena web prijava: natjecaj.sczg.hr/student

 

7. Jesu li prosjek ocjena 4.5 za prvu i višu godinu studija i ostvareni ECTS bodovi (55 ECTS bodova u tekućoj i prosječno 55 ECTS i više bodova u prethodnim godinama studija) dovoljni za izravno pravo na smještaj u studentski dom?

 

Osim ostvarenog prosjeka i broja ECTS bodova za izravno pravo dobivanja mjesta u studentskom domu, mjesečni prihodi obitelji u prethodnoj godini ne smiju prelaziti po članu kućanstva iznos od 100% proračunske osnovice (441,44 €).

 

8. Primam potporu za obrazovanje prema propisima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, mogu li dobiti izravno pravo na subvencionirano stanovanje u studentskom domu?

 

Da, ako imate prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili prvi put upisujete prvu godinu studija, a u srednjoj školi ste imali prosjek 4,0 i više ili ste u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na Natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

 

9. Koliki je iznos proračunske osnovice (60%)?

 

Sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske proračunska osnovica (100%) iznosi 441,44 €. Samim time se izvodi:

 

60% – 264,86 €

 

10. Što sve ulazi u izračun cenzusa?

 

Uz osobni dohodak ulaze i svi neoporezivi primici koji su navedeni kao Prilog 1. Pravilnika MZOM-a. 

 

11. Treba li poslati potvrde nadležne porezne uprave o visini prihoda i za članove zajedničkog kućanstva koji nemaju primanja?

 

Za studente i članove zajedničkog kućanstva koji imaju prebivalište u RH Studentski centar u Zagrebu preuzet će podatke o visini ukupno ostvarenih prihoda u 2023. godini iz evidencije EDIP-a (Porezna uprava).

Studenti koji imaju prebivalište izvan RH obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne Porezne uprave izvan RH za 2023. godinu (za sve članove zajedničkog kućanstva uključujući i maloljetnu braću i sestre te studenta kao podnositelja prijave za subvencionirano stanovanje u studentskom domu) od nadležne porezne uprave bez obzira ostvaruju li prihode ili ne.

 

12. Trebaju li svi studenti dati izjavu o zajedničkom kućanstvu i priložiti potvrde o prihodima?

 

Izjavu o zajedničkom kućanstvu i potvrde o prihodima (za članove kućanstva koji imaju prebivalište izvan RH) prilažu samo oni koji zadovoljavaju uvjete po članku 7., članku 8. (stavak 1. i 2.) i članku 15. (stavak 11.) te članku 17. (stavak 3. i 4.) Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

13. Tko može dati izjavu o članovima zajedničkog kućanstva?

 

Izjavu o zajedničkom kućanstvu može dati bilo koji punoljetni član zajedničkog kućanstva.

 

14. Kako na izjavi o članovima zajedničkog kućanstva naznačiti da želim da Studentski centar u Zagrebu preko OIB-a preuzme podatke o smrtnom / rodnom listu?

Studentski centar u Zagrebu na zahtjev studenta pristupa državnim maticama za ustanove iz nadležnosti MZOM i preuzima podatak iz matice umrlih ili rođenih, za roditelja i studenta čije je prebivalište (bilo) u RH. Kada student želi da Studentski centar preuzme smrtni list roditelja, treba navesti ime, prezime i OIB ili JMBG preminulog roditelja na izjavi o članovima zajedničkog kućanstva uz napomenu „preminuo“.

 

15. Gdje mogu dobiti obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva i treba li ga ovjeriti kod javnog bilježnika?

 

Obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva možete preuzeti nakon što ispunite web prijavu ili s naše web stranice  – ovdje (pdf). 

Navedeni obrazac nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika, već je dovoljan potpis davatelja izjave.

 

16. Gdje mogu dobiti potvrdu/uvjerenje o prebivalištu (odnosi se na državljane RH sa prebivalištem u RH)?

 

Uvjerenje/potvrdu o prebivalištu možete dobiti u bilo kojoj lokalnoj policijskoj postaji (neovisno o vašem mjestu prebivališta) te putem portala e-Građani. Umjesto potvrde /uvjerenja o prebivalištu možete predati i kopiju važeće osobne iskaznice.

 

17. Položio sam sve ispite u akademskoj godini 2023./2024., mogu li za to dobiti dodatne bodove?

Studenti koji u tekućoj akademskoj godini ostvare 58 ili više ECTS bodova uključujući i ECTS bodove za završni rad na sveučilišnom prijediplomskom ili stručnom prijediplomskom studiju zaključno do dana prijave na Natječaj, a u prethodnim godinama studiranja ostvarili su u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova na svim razinama mogu ostvariti dodatne bodove.

 

18. Student sam prve ili više godine studija. Međutim, sada upisujem novi studij (opet prvu godinu iste razine). Natječem li se s ocjenama iz srednje škole ili s ECTS bodovima i prosjekom ostvarenim na započetom studiju?

 

Student koji mijenja studij (bez završetka prethodnog studija iste razine) i na drugom studiju ponovno upisuje prvu godinu, ne može se prijaviti s prosjekom ocjena iz srednje škole. Student se natječe s prosjekom ocjena i brojem ostvarenih ECTS bodova na prethodnom studiju.

 

19. Prijediplomsku / stručnu razinu završio sam na visokom učilištu izvan Zagreba. Mogu li se prijaviti na Natječaj za subvencionirano stanovanje u studentskom domu u Zagrebu?

 

Student koji završi prijediplomski razinu studija na nekom od drugih visokih učilišta, može se prijaviti na Natječaj i ostvariti pravo na smještaj u studentskom domu u Zagrebu. Rok za prijavu je isti za sve studente koji žele smještaj u akademskoj godini 2024./2025. Studenti koji su u tekućoj godini upisani u zadnju godinu prijediplomske razine studija izvan Zagreba i sljedeće akademske godine nastavljaju studij na diplomskoj razini u Zagrebu, moraju se prijaviti kao studenti prijediplomske razine studija (s onim ocjenama i ECTS bodovima koje su do trenutka prijave na Natječaj ostvarili).

 

Koja su deficitarna zanimanja na tržištu rada u RH?

1)        Medicina

2)        Farmacija (Farmacija, medicinska biokemija)

3)        Računarstvo (Računarstvo, informatika, informacijske tehnologije, primijenjeno računarstvo, multimedijsko računarstvo, informacijske tehnologije, informacijska sigurnost i digitalna forenzika, Internet stvari, Razvoj računalnih igara, Održavanje računalnih sustava, Informacijski sustavi)

4)        Elektrotehnika (elektrotehnika, elektrotehnika i informacijska tehnologija, informacijska i komunikacijska tehnologija)

5)        Strojarstvo (Strojarstvo, mehatronika, mehatronika i robotika, motorna vozila)

6)        Građevinarstvo (Građevinarstvo, graditeljstvo)

7)        Matematika (Matematika, računarstvo i matematika, teorijska matematika, primijenjena matematika, matematička statistika, financijska i poslovna matematika, matematika i informatika, matematika i fizika, biomedicinska informatika)

8)        Fizika (Fizika, fizika i kemija, fizika i informatika, fizika i tehnika)

9)        Logopedija

10)      Rehabilitacija (Rehabilitacija, socijalna pedagogija i edukacijska rehabilitacija)

 

21. Brat mi je sada završio srednju školu i upisuje se na fakultet. Trebam li donijeti potvrdu iz njegove srednje škole ili potvrdu o upisu na fakultet?

Trebate donijeti potvrdu o upisu brata na fakultet.

 

22. Brat mi je sada završio osnovnu školu i upisuje se u srednju školu. Trebam li donijeti potvrdu iz njegove osnovne škole ili potvrdu o upisu u srednju školu?

 

Podatke za brata ili sestru na redovitom školovanju u RH (osnovno i srednjoškolsko obrazovanje) Studentski centar u Zagrebu preuzima putem e-Matice. Svi pristupnici Natječaja kojima braća ili sestre pohađaju osnovnoškolsko ili srednjoškolsko izvan RH trebaju priložiti potvrdu nadležne školske ustanove. Iznimno za brata-sestru koji će upisati 1. razred srednje škole nije potrebno dostaviti potvrdu o upisu u srednju školu, već se prilaže potvrda o završnom razredu osnovne škole.

 

23. Polaznik sam doktorskog studija i mjesto prebivališta mi je izvan grada Zagreba. Mogu li ostvariti pravo na dom?

 

Prema Pravilniku MZOM polaznici doktorskog studija ne mogu ostvariti pravo na subvencionirani smještaj. Od ovog pravila izuzeti su jedino studenti s invaliditetom 1. grupe upisane na doktorski studij koji mogu ostvariti pravo na subvencionirano stanovanje.

 

24. Dobitnik sam Posebne rektorove nagrade. Mogu li dobiti dodane bodove?

 

Za Posebnu rektorovu nagradu ne dobivaju se dodatni bodovi.

25. Ako ne ostvarim pravo na subvencionirano stanovanje u željenom domu, znači li to da neću biti smješten u studentski dom?

Ukoliko ostvarite dovoljan broj bodova, tj. pravo subvencionirano stanovanje u studentskom domu, bit ćete smješteni u jedan od studentskih domova. 

 

26. Brucoš sam koji je završio srednju školu izvan RH, tj. upisujem prvi put prvu godinu studija. Moram li predati originalne svjedodžbe srednje škole, ovjerene preslike svjedodžbi ili su dovoljne “obične” preslike (kopije)? 

 

Ako Vam srednja škola koju ste pohađali ovjeri obrazac ‘”B”, dovoljne su “obične” preslike svjedodžbi, a u protivnom trebate dostaviti originalne svjedodžbe ili preslike svjedodžbi ovjerene od strane škole, a u krajnjem slučaju preslike svjedodžbi ovjerene od javnog bilježnika RH.

 

27. Brucoš sam koji je završio srednju školu u RH, tj. upisujem prvi put prvu godinu studija. Moram li predati obrazac „B“?

Učenici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u RH, a prijavljuju se na natječaj za subvencionirano stanovanje u studentskom domu nisu dužni dostaviti ovjereni obrazac „B“. Podatke o ostvarenom prosjeku ocjena Studentski centar u Zagrebu će preuzeti iz e-Matice.

 

28. Koja je nadležna ustanova u Republici Hrvatskoj za izdavanje potvrde/rješenja o utvrđivanju tjelesnog oštećenja?

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (MIORH) je nadležna ustanova RH za izdavanje potvrde/rješenja o kategoriji invaliditeta.

 

29. Gdje mogu zatražiti potvrdu o upisu u Registar osoba s invaliditetom?

Osobe s invaliditetom imaju mogućnost putem portala e-Građani i e-usluge Potvrde iz registra za osobe s invaliditetom zatražiti nekoliko različitih elektroničkih potvrda. Potvrde predstavljaju dokaz o aktualnom statusu osobe u Registru osoba s invaliditetom.

 

30. U akademskoj godini za koju se raspisuje Natječaj ću prvi puta upisati prvu godinu druge razine studija, a trenutačno imam upisano ponavljanje prve razine studija ili mi je u tekućoj godini ostao samo završni rad i ispiti koji zajedno nose manje od 18 ECTS bodova ili sam prvu razinu studija završio ranijih godina. Imam li pravo na subvencionirano stanovanje?

 

Da, studenti koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje Natječaj prvi puta upisati prvu godinu druge razine studija, a trenutačno imaju upisano ponavljanje prve razine studija ili im je u tekućoj godini ostao samo završni rad i ispiti koji zajedno nose manje od 18 ECTS bodova ili su prvu razinu studija završili ranijih godina imaju pravo na subvencionirano stanovanje prema čl. 6, stavak 2. Pravilnika MZOM-a.

 

31. Kako mogu izračunati prosjek ECTS bodova po prethodnim godinama studija?

Od ukupnog broja ECTS bodova tijekom studija je potrebno oduzeti stečene ECTS bodove u tekućoj godini te se rezultat dijeli s brojem godina studija (ne računajući tekuću ak. godinu). Npr. student treće godine sveukupno ima 180 ECTS bodova na studiju, a tekućoj ak. godini je ostvario 60 ECTS bodova, time dobijemo rezultat od 120 ECTS bodova koji dijelimo s 2 godine studija. I time dobijemo rezultat od 60 ECTS bodova u prethodnim godinama studija.

 

32. Koji dokument je potrebno dostaviti ukoliko mi je roditelj hrvatski branitelj iz Domovinskoga rata ili pripadnik HVO-a koji su u obrani suvereniteta sudjelovali najmanje 100 dana u borbenome sektoru?

Potrebno je dostaviti rješenje/potvrdu o priznatom statusu nadležnog tijela županije, odnosno grada Zagreba, odnosno za pripadnike HVO-a rješenje Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata te rodni list studenta/izvod iz matične knjige rođenih (Studentski centar u Zagrebu na zahtjev studenta pristupa državnim maticama za ustanove iz nadležnosti MZOM i preuzima podatak iz matice rođenih, za studenta čije je prebivalište u RH).

Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr