Pravilnik MZO-a za akademsku godinu 2023./2024.

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA STUDENATA U REDOVITOM STATUSU NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE
Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

Pravilnik možete pročitati i preuzeti u pdf formatu ovdje ili na mrežnoj stranici Narodnih novina, NN 68/2023, link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_68_1116.html


Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr