Rezultati Natječaja za utvrđivanje prava na potporu za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije za akademsku godinu 2023./2024.

Rezultati Natječaja za utvrđivanje prava na potporu za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije za akademsku godinu 2023/2024.Studenti koji su ostvarili pravo na potporu za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca (subvencija) zaključit će ugovor o međusobnim pravima i obvezama sa Studentskim centrom Sveučilišta u Zagrebu.

Ugovori će se potpisivati od 18.12.2023. do 15.1.2024. u Poslovnici za smještaj studenata, turizam i sport u vremenu od 8 do 15 sati, svaki radni dan.

Studenti koji ne potpišu ugovor do navedenog datuma smatrat će se da su odustali od prava na potporu za smještaj kod privatnih stanodavaca. Ugovor se potpisuje uz obvezno predočenje studentske iskaznice (X-ice) ili osobne iskaznice.


Prigovor na rezultate upućuje se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra u Zagrebu, najkasnije 8 dana nakon objave rezultata, isključivo poštom, preporučeno na adresu:

Studentski centar u Zagrebu

Poslovnica za smještaj studenata, turizam i sport

Povjerenstvo za rješavanje prigovora

Zagreb, Savska cesta 25.

Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr