MATEA ŠIPRAK – Izgubljeno – nađeno – izlozba

MATEA ŠIPRAK – Izgubljeno – nađeno – izlozba

Izložba Izgubljeno – nađeno umjetnice Matee Šiprak održat će se u utorak, 7. svibnja u KIOSKU s početkom u 19 sati. Izložba je dio programa Galerije SC, a gleda se izvana kroz staklene površine KIOSKA.


Rad autorice Matee Šiprak postavljen u KIOSKU Galerije SC dio je šire serije radova nazvane Izgubljeno – nađeno te predstavlja kulminaciju istraživanja teme napuštanja, prihvaćanja i lutanja kao procesa iza umjetničkog rada. Autorica koristi različite objekte u svojim kompozicijama, oslanjajući se isključivo na istrošene predmete iz različitih izvora koji su nekada imali svoju svrhu, uključujući vlastita zaboravljena i neiskorištena oslikana platna. Poistovjećivanjem živog unutarnjeg svijeta i mentalnih procesa, sa promišljanjem koje stoji iza stvaranja umjetničkog rada, odnosno misli kojima osoba preispituje svoj identitet i akcije, ocrtava se često polazište u radu suvremenih mladih autora. 


Stoga, odabir ready-madea kao glavne strategije izražavanja nameće se kao intuitivan, ali ujedno i racionalan izbor u današnjem kontekstu. Fenomen ready-madea nekad se javio kao reakcija na konvencionalne ideje o umjetnosti i društvene promjene, a uporabom svakodnevnih predmeta uspostavljena je neposrednija komunikacija s okolinom. Ekonomski aspekt igrao je ključnu ulogu u odabiru strategija ready-madea, čime se minimaliziraju troškovi produkcije te olakšava pristup materijalima. 


Prisvajanjem različitih dotrajalih objekata autorica opredmećuje dinamiku između gubitka i pronalaska vlastitih ideja i emocija, što se formalno reflektira i u odnosu među objektima i materijalima koje koristi u svom radu, koji su iz potpuno različitih izvora, oživljeni i povezani u novi kontekst. Lutanje svijetom – iskustva i ideja, odrastanja i obrazovanja, utjelovljeno je u skučenom prostoru KIOSKA koji je uputio autoričin rad, a ovaj tekst ka otvorenoj formi. Sigurna je jedinstvena pozicija autorica ka otvorenosti različitim interpretacijama ideja kao i razmjeni mišljenja i iskustava koja počiva na interakciji umjetničkog rada sa fizičkim, vremenskim i intimnim prostorom. (predgovor, Jelena Šimundić Bendić)


BIOGRAFIJA

Matea Šiprak rođena je 1995. godine u Zagrebu, a magistrirala je na diplomskom studiju likovne kulture Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Dobitnica je Rektorove nagrade. Sudjelovala je na više skupnih izložbi i projekata te scenografija od kojih se izdvajaju projekt Grad na drugi pogled u Karlovcu 2019., Poezija je zec iz šešira u Galeriji SKC u Rijeci 2019., Art Zagreb 2021. i 2022.,One su tu u Galeriji Meraja u Vinkovcima 2022., Nesvrstani u Laubi

2023. U svom radu eksperimentira sa objektima i predmetima: ready-madeom, assamblageom, kombiniranoj tehnici. Živi i radi u Zagrebu.


Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr