Natječaj za raspodjelu studentima za subvencionirano stanovanje u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj godini 2024./2025.

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 68/2023 i 77/24) Ministarstva znanosti, obrazovanja I MLADIH (u daljnjem tekstu: MZOM) Studentski centar u Zagrebu (u daljnjem tekstu: SCZG) raspisuje:


N A T J E Č A J

za raspodjelu mjesta studentima u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj godini 2024/2025.I OPĆE ODREDBE

 

Pravo na subvencionirano stanovanje u studentskom domu u akademskoj 2024/2025. godini imaju:

·      Studenti upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj u redovitom statusu, državljani Republike Hrvatske,

·      Studenti upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj u redovitom statusu, državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te osobe u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti,

·      Studenti s invaliditetom upisani na doktorske studije,

·      Studenti, sukladno posebnim odlukama MZOM.


Obavezna web prijava putem linka (od 2.7.2024. u 8:00 h): https://natjecaj.sczg.hr/student


Obrasce za prijavu na Natječaj obavezno ispisujete po završetku web prijave!

Pdf verzije obrazaca koji su potrebni za prijavu na Natječaj:


·       Obrazac “A” možete preuzeti ovdje,

·       Obrazac “B” možete preuzeti ovdje,

·       Obrazac “C” možete preuzeti ovdje,

·       Obrazac privole možete preuzeti ovdje,

·       Obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva.


 

Iste nije potrebno ovdje preuzeti ukoliko ste ih ispisali nakon ispunjene web prijave.

 

Studenti koji se natječu te maturanti koji će akademske 2024/2025. godine upisati prvi puta prvu godinu studija (brucoši), prijavu s traženom dokumentacijom šalju poštom preporučeno u razdoblju:


od 2. srpnja do 17. srpnja 2024.

(uzima se u obzir i pošta poslana na dan 17.07.2024.)

Prijave se podnose na adresu:

STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU

Poslovnica za smještaj studenata, turizam i sport

Savska cesta 25

10 000 Zagreb

 

Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene s potpunom dokumentacijom i na način definiran u javnome Natječaju, u propisanome roku.

 

Informacije o Natječaju daju se radnim danom:

od 02.07.2024. do zaključno 17.07.2024. godine

u vremenu od 8:00 do 20:00 sati, putem sljedećih kontakata

tel. 01 4593 641, 01 4593 582, 01 4593 570;

e-mail: poslovnica@sczg.hr

Rezultati natječaja biti će objavljeni do 19. kolovoza 2024. godine na web stranici: www.sczg.unizg.hr

Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr