ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA – 6. JAVNI POZIV

Na temelju odredbe članka 7. Kriterija za financiranje i postupak odabira kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima od dana 12.12.2023. godine, KLASA: 402-05/23-01/01, URBROJ: 475-13-01-23-02, a nakon provedenog Šestog javnog poziva za dostavu zahtjeva za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima s rokom izvršenja projekta do 31.12.2024. godine, objavljenog dana 12.12.2023. godine, KLASA: 402-05/23-01/01, URBROJ: 475-13-01-23-03, Povjerenstvo za raspodjelu naknade za posredovanje pri obavljanju studentskih poslova donosi sljedeće:


  1. Odluka o dodjeli financijskih sredstava
  2. Podnositelji zahtjeva kojima su dodijeljena financijska sredstva temeljem Šestog javnog poziva
  3. Podnositelji zahtjeva kojima nisu dodijeljena financijska sredstva temeljem Šestog javnog poziva
Studentski centar u Zagrebu | 2023 | Izradio Refresh.hr