Plaćanje stanarine on-line putem

Povratak u studentski dom

Poštovani stanari studentskih domova,

Sukladno novim informacijama koje smo dobili od Stožera civilne zaštite RH, studenti više ne moraju imati e-propusnicu prilikom dolaska u studentski dom.

U slučaju da trenutno niste fizički prisutni u studentskome domu, a želite se u njega vratiti potrebno je ispuniti slijedeće kriterije:

1. Prije povratka u studentski dom prethodno se najaviti upravi studentskog doma.

2. Povratak u studentski dom moguć je samo uz potpisanu izjavu o zdravstvenom stanju prilikom useljenja u studentski dom kojom stanar dokazuje da nije pod mjerama samoizolacije niti da trenutno pokazuje znakove respiratorne infekcije - povišena temperatura, suhi kašalj, kratki dah. Izjava se potpisuje na porti/recepciji studentskog naselja.

3. Sukladno odluci Uprave za visoko obrazovanje MZO-a, nije dozvoljeno korištenje studentskog doma za samoizolaciju.

4. Boravak u studentskom domu mora biti sukladan propisanim preventivnim mjerama zaštite od COVIDa-19.

Povratak studenata u 1., 2. i 3. paviljon SN „Cvjetno naselje“ nije dozvoljen osim za preuzimanje vlastitih stvari prema utvrđenom protokolu.

Ovaj naputak potrebno je poštivati i u slučajevima kada student dolazi po osobne stvari te se ne planira zadržavati u studentskome domu.

Nalog za djelomičnu demobilizaciju SN "Cvjetno naselje"

Nalog za mobilizaciju SN "Cvjetno"

Smještaj

Thumb

Pravo na smještaj u studetskom domu je osobno pravo studenta i nije prenosivo na drugu osobu. Studentski centar će odmah po useljenju studenata u studentske domove obavljati intezivne kontrole ostvarenog prava i sukladno Domskom redu sankcionirati prekršitelje.

Smještaj | 02. Srpanj 2020. u 12:49

Studenti bez AAI korisničkog računa

Ukoliko nemate AAI korisnički račun potrebno je zatražiti privremeni pristup web profilu Poslovnice za smještaj, Studentskog centra u Zagrebu. Pravo na privremeni pristup profilu, koji omogućuje da ispunite web prijavu, možete dobiti ukoliko pošaljete sljedeće podatke:

 • Ime i prezime,
 • OIB,
 • Datum rođenja,
 • Kontak br. mob. ili tel.

na e-mail adresu: poslovnica@sczg.hr

Djelatnici Poslovnice za smještaj nisu upoznati sa lozinkom koju ste dobili, tako da ukoliko izbrišete mail, potrebno je zatražiti generiranje nove lozinke.
Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija (brucoši), a u ak. god. 2019./2020. su završili srednjoškolsko obrazovanje u RH, prijavljuju se putem AAI sustava, sa privremenim korisničkim računom koji su dobili od srednjoškolske ustanove.
Privremeni pristup ostaje aktivan do 10. listopada 2020., do kada su studenti dužni biti upisani na visoko učilište u Zagrebu te imati otvoren AAI korisnički račun.

Dodatne informacije možete dobiti i na br. tel. Poslovnice za smještaj:

 • 01 4593 570
 • 01 4593 582

Smještaj | 02. Srpanj 2020. u 12:00

Natječaj SCZG za smještaj studenata u ak. god. 2020./2021.

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 63/2019) KLASA: 602-01/18-03/00078, URBROJ: 533-04-19-0015 i Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2020./2021., KLASA: 602-01/20-03/00099, URBROJ: 533-04-20-0001, Studentski centar u Zagrebu raspisuje:

N A T J E Č A J

za raspodjelu mjesta redovitim studentima za subvencionirano stanovanje u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021.

I OPĆE ODREDBE

Pravo na subvencionirani smještaj u studentskom domu u akademskoj 2020./2021. godini imaju:

 1. redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske,
 2. redoviti studenti, državljani EU s prijavljenim boravkom u RH sa statusom stranca na stalnom boravku u RH,
 3. osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koje su upisane na visokim učilištima u RH,
 4. studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija.

  Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje u pdf formatu.

  Obavezna web prijava putem linka: 
  https://natjecaj.sczg.hr/student

  Obrasce za prijavu na Natječaj obavezno ispisujete po završetku web prijave!

  Pdf verzije obrazaca koji su potrebni za prijavu na Natječaj:

  Iste nije potrebno ovdje preuzeti ukoliko ste ih ispisali nakon ispunjene web prijave.

  Studenti koji se natječu te maturanti koji će akademske 2020./2021. godine upisati prvi puta prvu godinu studija (brucoši), prijavu s traženom dokumentacijom šalju poštom preporučeno u razdoblju:

  od 3. srpnja do 29. srpnja 2020.
  (uzima se u obzir i pošta poslana na dan 29.07.2020.)

  Prijave se podnose na adresu:

  STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU
  Poslovnica za smještaj studenata
  Savska cesta 25
  10 000 Zagreb

  Dokumenti koji pristignu izvan roka natječaja neće biti razmatrani, osim u slučaju kada se dopuna dokumentacije odnosi na studijski uspjeh (ovjeren obrazac „A“, prijepis ocjena, potvrda o položenim svim ispitima), zbog produženih ljetnih ispitnih rokova u tekućoj akademskoj godini 2019./2020., zaključno sa 03.08.2020. (uzima se u obzir i pošta poslana na taj dan).

  Informacije o natječaju daju se radnim danom:
  od 03.07.2020. do zaključno 29.07.2020. godine
  u vremenu od 8:00 do 20:00 sati, putem sljedećih kontakata
  tel. 01 4593 582, 01 4593 570, 01 4593 640;
  e-mail: poslovnica@sczg.hr

  Rezultati natječaja biti će objavljeni do 17. kolovoza 2020. godine na web stranici: www.sczg.unizg.hr

  Opširnije...

  Smještaj | 02. Srpanj 2020. u 11:59

  Izjave studenata vezane uz prijavu na Natječaj za smještaj 2020./2021.

  OBAVIJEST STUDENTIMA KOJI SE NATJEČJU ZA SMJEŠTAJ U AK. GOD. 2020./2021.

  Zbog primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679, student ukoliko želi dati ovlasti drugoj osobi (npr. roditelju) da može provjeriti rezultate Natječaja, tj. na temelju čega je zamolba za smještaj bodovana, treba potpisati izjavu kojom daje odobrenje SCZG za navedenu radnju.
  Ovdje možete preuzeti izjavu o davanju suglasnosti za priopćenje informacija o rezultatima Natječaja za smještaj u studentske domove.

  Ukoliko student nije u mogućnosti osobno predati dokumente, može dati izjavu kojom ovlašćuje drugu osobu (kao njegovog opunomoćenika) da preda dokumente umjesto njega.
  Ovdje možete preuzeti izjavu o davanju suglasnosti za predaju dokumenata na Natječaj za smještaj u studentske domove.

  Navedene izjave šaljete kao prilog zamolbi koju dostavljate na Natječaj za smještaj ak. god. 2020./2021.

  Smještaj | 02. Srpanj 2020. u 11:58

  OBAVIJEST - status hrvatskog branitelja

  Sukladno čl. 15. Pravilnika MZO o ostvarivanju prava na smještaj u studentske domove i čl. 126 st. 2 Ministarstva hrvatskih branitelja studenti koji ostvaruju prava na dodatan broj bodova, prema čl. 15. Pravilnika, dužni su dostaviti potvrdu o statusu (roditelja) branitelja iz koje je vidljivo koliko dana je provedeno u borbenom sektoru. Bodove ostvaruju samo oni sa najmanje 100 dana sudjelovanja u borbenom sektoru.

  Popis područnih ureda Ministarstva hrvatskih branitelja u RH, koji izdaju navedene potvrde, možete pronaći na poveznici, no do potvrda se može doći i elektroničkom poštom putem Ministarstva branitelja (e-mail: ministarstvo@branitelji.hr).

  Dopis Ministarstva hrvatskih branitelja vezan za priznavanje statusa pripadnika Hrvatskoga vijeća obrane (HVO).

  Smještaj | 02. Srpanj 2020. u 11:58

  OBAVIJEST - smještaj studenata u obnovljene kapacitete

  Od ukupnoga broja smještajnih kapaciteta obnovljenih ili izgrađenih sredstvima iz Strukturnih fondova Europske unije najmanje 50% ili prema definiranome postotku u potpisanome ugovoru o izgradnji doma mora biti namijenjeno studentima s invaliditetom i studentima čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65% proračunske osnovice.

  Studentski centar u Zagrebu sukladno navedenom članku 25. Pravilnika MZO zadržava pravo razmještaja studenata u obnovljene kapacitete studentskih domova. Prednost pri smještaju u obnovljene kapacitete studentskih domova imaju studenti iz Pravilnika MZO:

  • članak 8., stavak 4., studenti sa invaliditetom od 1. do 5. kategorije,
  • članak 14., stavak 8., studenti sa invaliditetom od 6. do 10. kategorije,
  • članak 14., stavak 9., studenti čija obitelj koristi zajamčenu minimalnu naknadu (stalnu pomoć za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi),
  • članak 14.,stavak 11., studenti čiji ukupni prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kaledarskoj godini iznosi: 0 kn do 65 % proračunske osnovice (2.161,90 kn).

  Smještaj | 01. Srpanj 2020. u 14:00

  Odluka o iznosu subvencija i kvotama u ak. god. 2020./2021.

  Navedenu odluku možete preuzeti ovdje u pdf formatu.

  Sukladno Odluci MZO u akademskoj godini 2020./2021. neće se dodjeljivati subvencije za smještaj kod privatnog stanodavca u gradu Zagrebu.

  Smještaj | 01. Srpanj 2020. u 14:00

  Pravilnik MZO-a za aka. god. 2020./2021.

  PRAVILNIK

  O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA  SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

  Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

  Pravilnik možete preuzeti ovdje (u pdf formatu) ili ga pročitati u Narodnim novinama NN 63/2019, 
  link:
  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_63_1249.html

  Smještaj | 01. Srpanj 2020. u 13:59

  DEFICITARNA ZANIMANJA, AK.GOD. 2020./2021.

  Popis prvih 10 deficitarnih studijskih programa na županijskoj razini za 2020. godinu za potrebe upisa i stipendiranja visokog obrazovanja te u svrhu objave javnih natječaja za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentske domove koje objavljuju studentski centri:

  Grad Zagreb i Zagrebačka županija

  1)         Medicina
  2)         Matematika, nastavnički smjer
  3)         Računarstvo
  4)         Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  5)         Rehabilitacija
  6)         Logopedija
  7)         Strojarstvo
  8)         Germanistika
  9)         Farmacija
  10)        Fizika, nastavnički smjer


  Sukladno Pravilniku MZO, članak 13.

  Smještaj | 03. Lipanj 2020. u 11:24

  Obračun stanarine za mjesec svibanj 2020.

  Obračun stanarine za mjesec svibanj 2020. je izvršen te se stanarina u sustavu smještaja vodi sukladno odlukama Studentskog centra u Zagrebu. Studenti koji su bili u pretplati sa istom im je zatvoreno dugovanje za svibanj, dok stanari koji do sada nemaju podmiren trošak smještaja, sada mogu platiti dugovanje, tj. propisani paušal (putem web naplate ili na blagajni doma).

  Studentima koji su dosadašnjim redovitim plaćanjem stanarine došli u pretplatu, pretplaćeni iznos koristiti će se za zatvaranje budućih stanarina, do dana iseljenja iz studentskog doma.

  Obračun stanarine za tekući mjesec vršiti će se u drugoj polovici mjeseca lipnja.

  Povrat stanarine vrši se nakon što se student uredno iseli iz studentskog doma sukladno Domskom redu Studentskog centra u Zagrebu. To podrazumijeva da je soba oslobođena od stvari te da je ključ vraćen upravi studentskog naselja.

  Smještaj | 02. Lipanj 2020. u 11:08

  LJETNI SMJEŠTAJ 2020.

  OBAVIJEST O KORIŠTENJU LJETNOG SMJEŠTAJA U

  SN „STJEPAN RADIĆ“

  Redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija mogu koristiti ljetni smještaj u SN ,,Stjepan Radić“ od 16. srpnja do 31. kolovoza 2020. godine.

  Studenti koji žele koristiti ljetni smještaj mogu se prijaviti u upravi studentskog doma u kojem su smješteni od dana objave ove obavijesti do 29. lipnja 2020. godine.

  Studenti koji trenutno nisu u studentskom domu, a žele koristiti ljetni smještaj, mogu se prijaviti u Poslovnici za smještaj (Savska cesta 25, u radnom vremenu sa strankama: pon. - pet., od 8 do 15h) do 29. lipnja 2020. godine. Prijave se primaju i putem e-mail adrese: poslovnica@sczg.hr Potrebno je poslati: ime, prezime, datum rođenja, OIB i kontakt broj mob.

  Cijena ljetnog smještaja iznosi 900,00 kuna (PDV je uključen u cijenu) i plaća se u studentskom domu "Stjepan Radić".

  Studenti koji imaju studijske obaveze na fakultetu iza 15. srpnja 2020., uz predočenje potvrde sa fakulteta, mogu koristiti pravo na produženi smještaj. Cijena navedenog smještaja iznosi 20,00 kuna / noć (PDV je uključen u cijenu).

  Potvrdu za ostvarivanje prava na produženi smještaj potrebno je donijeti u Poslovnicu za smještaj (Savska cesta 25, u radnom vremenu sa strankama: pon. - pet., od 8 do 15h). Na istoj treba biti jasno naznačeno do kada student ima studijske obaveze.

  Napomene:

  Domski internet dostupan je u vrijeme korištenja ljetnog smještaja.

  Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskome domu, mogu useliti isključivo uz predočenje potvrde o obavljenom liječničkom pregledu! Iznimno studenti koji ne obave liječnički pregled kod liječnika školske ili sveučilišne medicine, mogu isti obaviti kod svog liječnika opće prakse u mjestu stanovanja.

  Smještaj | 01. Lipanj 2020. u 14:36

  Troškovi obrade natječajne dokumentacije 2020./2021.

  Poštovani studenti,

  S obzirom da su u ovim kriznim vremenima mnoge obitelji socijalno ugrožene te iz razloga što se proces digitalizacije Natječaja za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu provodi sustavno i svake godine se smanjuje broj dokumentacije koju studenti trebaju fizički predati, Studentski centar u Zagrebu je odlučio smanjiti troškove koje studenti podmiruju prijavom na natječaj sa sadašnjih 100,00 na 60,00 kn po podnositelju dokumentacije.
  Daljnjim procesom digitalizacije nadamo se da će se na državnoj razini omogućiti pristup svim traženom dokumentima, koji su propisani Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, elektroničkim putem te će se time otvoriti prostor da se ovaj trošak s vremenom potpuno i ukine.

  UPRAVA SCZG

  Smještaj | 01. Lipanj 2020. u 14:20

  Obračun stanarine za mjesec lipanj 2020.

  Sukladno postignutom dogovoru Zajednice studentskih centara RH sa čime je upoznato Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, obračun subvencionirane stanarine u mjesecu lipnju 2020. obrađivati će se na sljedeći način:

  • studenti koji su useljeni u studentske domove i fizički se tamo nalaze, plaćaju redovitu cijenu smještaja, sukladno kategoriji smještaja koju koriste;
  • studenti koji su useljeni u studentske domove, a fizički su odsutni, plaćaju mjesečni paušalni iznos;
  • studenti koji se tokom mjeseca vrate/usele u studentski dom:
   • od 1. do 15. u mjesecu: plaćaju punu stanarinu za taj mjesec,
   • od 16. do kraja mjeseca: plaćaju paušalni iznos;
  • studenti koji dolaze po svoje stvari i odmah iseljavaju plaćaju za taj mjesec samo paušalni iznos;
  • studenti koji se vode kao stanari u studentskom domu „Cvjetno naselje“ (u paviljonima 1., 2. i 3.), zbog nemogućnosti korištenja smještaja u navedenim kapacitetima, ne plaćaju stanarinu niti paušal za smještaj u studentskome domu;
  • mjesečni paušalni iznos za studentske domove "Stjepan Radić", "Cvjetno naselje" i "Dr. Ante Starčević": I. - V. kategorija, iznosi 100,00 kn;
  • mjesečni paušalni iznos za studentski dom "Lašćina": VI. i VII. kategorija, iznosi 50,00 kn.

  Studentima koji su dosadašnjim redovitim plaćanjem stanarine došli u pretplatu, pretplaćeni iznos koristiti će se za zatvaranje budućih stanarina, do dana iseljenja iz studentskog doma. Povrat stanarine vrši se nakon što se student uredno iseli iz studentskog doma sukladno Domskom redu Studentskog centra u Zagrebu. To podrazumijeva da je soba oslobođena od stvari te da je ključ vraćen upravi studentskog naselja. Navede izmjene primjenjuju se na obračun stanarine od mjeseca lipnja 2020. godine.

  Smještaj | 11. Svibanj 2020. u 08:00

  Obavijest studentima

  Poštovani stanari studentskih domova,

  Sukladno novim informacijama koje smo dobili od Stožera civilne zaštite RH, studenti više ne moraju imati e-propusnicu prilikom dolaska u studentski dom.

  U slučaju da trenutno niste fizički prisutni u studentskome domu, a želite se u njega vratiti potrebno je ispuniti slijedeće kriterije:

  1. Prije povratka u studentski dom prethodno se najaviti upravi studentskog doma.

  2. Povratak u studentski dom moguć je samo uz potpisanu izjavu o zdravstvenom stanju prilikom useljenja u studentski dom kojom stanar dokazuje da nije pod mjerama samoizolacije niti da trenutno pokazuje znakove respiratorne infekcije - povišena temperatura, suhi kašalj, kratki dah. Izjava se potpisuje na porti/recepciji studentskog naselja.

  3. Sukladno odluci Uprave za visoko obrazovanje MZO-a, nije dozvoljeno korištenje studentskog doma za samoizolaciju.

  4. Boravak u studentskom domu mora biti sukladan propisanim preventivnim mjerama zaštite od COVIDa-19.

  Povratak studenata u 1., 2. i 3. paviljon SN „Cvjetno naselje“ nije dozvoljen osim za preuzimanje vlastitih stvari prema utvrđenom protokolu.

  Ovaj naputak potrebno je poštivati i u slučajevima kada student dolazi po osobne stvari te se ne planira zadržavati u studentskome domu.

  Smještaj | 07. Svibanj 2020. u 07:18

  Obračun stanarine za mjesec svibanj 2020.

  Sukladno odluci Ravnateljstva civilne zaštite RH da se studentski dom „Cvjetno naselje“ djelomično demobilizira, obračun stanarine u mjesecu svibnju obrađivati će se na sljedeći način:

  • studenti koji su useljeni u studentske domove i fizički se tamo nalaze, plaćaju redovitu cijenu smještaja, sukladno kategoriji smještaja koju koriste;
  • studenti koji su useljeni u studentske domove "Stjepan Radić", "Cvjetno naselje" i "Dr. Ante Starčević": I. - V. kategorija, a fizički su odsutni, plaćaju mjesečni paušalni iznos od 100,00 kn;
  • studenti koji su useljeni u studentski dom "Lašćina": VI. i VII. kategorija, a fizički su odsutni, plaćaju mjesečni paušalni iznos od 50,00 kn;
  • studenti koji se vode kao stanari u studentskom domu „Cvjetno naselje“, u paviljonima 1., 2. i 3. zbog nemogućnosti korištenja smještaja u navedenim kapacitetima, ne plaćaju stanarinu niti paušal za smještaj u studentskome domu.

  Studentima koji su dosadašnjim redovitim plaćanjem stanarine došli u pretplatu, pretplaćeni iznos koristiti će se za zatvaranje budućih stanarina, do dana iseljenja iz studentskog doma.

  Navede izmjene primjenjuju se na obračun stanarine od mjeseca svibnja 2020. godine.

  Obračun stanarine za tekući mjesec vršiti će se početkom narednog mjeseca.

  Povrat stanarine vrši se nakon što se student uredno iseli iz studentskog doma sukladno Domskom redu Studentskog centra u Zagrebu. To podrazumijeva da je soba oslobođena od stvari te da je ključ vraćen upravi studentskog naselja.

  Smještaj | 06. Svibanj 2020. u 16:34

  Demobilizacija SN "Cvjetno naselje"

  Poštovani studenti,

  Sukladno odluci Ravnateljstva civilne zaštite RH, studentski dom „Cvjetno naselje“ djelomično se demobilizira na načina da:

  • 1., 2.  i 3. paviljon ostaju mobilizirani i služe za smještaj građana grada Zagreba čiji su domovi stradali u potresu;
  • 4., 5., 6., 7. i 8. paviljoni se demobiliziraju i u njih se mogu ponovo useliti studenti.

  Stanari iz demobiliziranih paviljona mogu se vratiti u svoje sobe, počevši od petka (8.5.2020.), dok se stanari iz prva 3 paviljona raspoređuju na slobodna mjesta unutar SN „Cvjetno naselje“, a ukoliko neće biti dovoljno slobodnih kreveta tada će se ponuditi slobodan smještaj unutar naših kapaciteta u preostalim studentskim naseljima.

  Svi studenti se trebaju pridržavati propisanih uputa prije dolaska u studentski dom:

  1. Prije povratka u studentski dom prethodno se najaviti upravi studentskog doma.
  2. Svaki student prilikom povratka mora predočiti valjanu e-propusnicu.
  3. Povratak u studentski dom moguć je samo uz potpisanu izjavu o zdravstvenom stanju prilikom useljenja u studentski dom kojom stanar dokazuje da nije pod mjerama samoizolacije niti da trenutno pokazuje znakove respiratorne infekcije - povišena temperatura, suhi kašalj, kratki dah. Izjava se potpisuje na porti/recepciji studentskog naselja.
  4. Sukladno odluci Uprave za visoko obrazovanje MZO-a, nije dozvoljeno korištenje studentskog doma za samoizolaciju.
  5. Boravak u studentskom domu mora biti sukladan propisanim preventivnim mjerama zaštite od COVIDa-19.

  Povratak studenata u prva tri paviljona SN „Cvjetno naselje“ nije dozvoljen osim za preuzimanje vlastitih stvari prema utvrđenom protokolu.

  Ovaj naputak potrebno je poštivati i u slučajevima kada student dolazi po osobne stvari te se ne planira zadržavati u studentskome domu.

  Smještaj | 04. Svibanj 2020. u 15:37

  Plaćanje stanarine za mjesec travanj 2020.

  Obračun stanarine za mjesec travanj 2020. je izvršen te se stanarina u sustavu smještaja vodi sukladno odlukama Studentskog centra u Zagrebu. Studenti koji su bili u pretplati sa istom im je zatvoreno dugovanje za travanj, dok stanari koji do sada nemaju podmiren trošak smještaja za travanj, sada mogu platiti dugovanje, tj. propisani paušal (putem web naplate ili na blagajni doma).

  Studentima koji su dosadašnjim redovitim plaćanjem stanarine došli u pretplatu, pretplaćeni iznos koristiti će se za zatvaranje budućih stanarina, do dana iseljenja iz studentskog doma.

  Obračun stanarine za tekući mjesec vršiti će se početkom mjeseca lipnja.

  Povrat stanarine vrši se nakon što se student uredno iseli iz studentskog doma sukladno Domskom redu Studentskog centra u Zagrebu. To podrazumijeva da je soba oslobođena od stvari te da je ključ vraćen upravi studentskog naselja.

  Smještaj | 20. Travanj 2020. u 09:47

  Stanarina od travnja 2020. - dodatak

  Poštovani stanari studentskih domova,

  Sukladno dogovoru Uprave Studentskog centra u Zagrebu i predstavnika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, donesene su izmjene u trenutnom modelu naplate subvencioniranog studentskog smještaja i to na sljedeći način:

  • Studenti koji se vode kao stanari u studentskom domu „Cvjetno naselje“, zbog nemogućnosti korištenja smještaja u navedenom domu, ne plaćaju stanarinu niti paušal za smještaj u studentskome domu;
  • Studenti koji su zbog izvanredne situacije (potresa u gradu Zagrebu) iseljeni i vode se kao smješteni „treći stanar“ u sklopu SN „Stjepan Radić“, ne plaćaju stanarinu niti paušal za smještaj u studentskome domu;
  • Studenti koji su ostvarili pravo na subvencionirani smještaj u sklopu SN „Stjepan Radić“ i nisu fizički prisutni u studentskome domu, a imaju u svojoj sobi „trećeg stanara“ plaćaju mjesečni paušalni iznos u iznosu od 50,00 kn.

  Navede izmjene primjenjuju se na obračun stanarine od mjeseca travnja 2020. godine.

  Obračun stanarine za tekući mjesec vršiti će se krajem mjeseca.

  Povrat stanarine vrši se nakon što se student uredno iseli iz studentskog doma sukladno Domskom redu Studentskog centra u Zagrebu. To podrazumijeva da je soba oslobođena od stvari te da je ključ vraćen upravi studentskog naselja.

  Smještaj | 08. Travanj 2020. u 14:10

  Plaćanje stanarine za mjesec ožujak 2020.

  Obračun stanarine za mjesec ožujak 2020. je izvršen te se stanarina u sustavu smještaja vodi kao 50 % mjesečne stanarine za ožujak. Samim time studenti koji su podmirili stanarinu za ožujak su u pretplati, dok stanari koji do sada nisu podmirili trošak smještaja za ožujak sada mogu platiti dugovanje po 50 % manjoj cijeni (putem web naplate ili na blagajni doma).

  Studentima koji su dosadašnjim redovitim plaćanjem stanarine došli u pretplatu, pretplaćeni iznos koristiti će se za zatvaranje budućih stanarina, do dana iseljenja iz studentskog doma.

  Obračun stanarine za tekući mjesec vršiti će se krajem mjeseca.

  Povrat stanarine vrši se nakon što se student uredno iseli iz studentskog doma sukladno Domskom redu Studentskog centra u Zagrebu. To podrazumijeva da je soba oslobođena od stvari te da je ključ vraćen upravi studentskog naselja.

  Smještaj | 06. Travanj 2020. u 09:30

  OBAVIJEST GRAĐANIMA GRADA ZAGREBA

  Poštovani građani grada Zagreba,

  Ured za prihvat građana u studentskom domu "Cvjetno naselje", otvoren je za prihvat građana čije su kuće stradale u potresu te su od statičara klasificarne kao opasne za stanovanje:

  PONEDJELJAK - PETAK: 8 - 16:00 h
  SUBOTA: 8 - 14:00 h

  Kod useljenja potrebno je sljedeće:

  • osobna iskaznica na uvid: kako bi se utvrdilo mjesto prebivališta,
  • potvrda od statičara da je objekt (mjesto prebivališta) neupotrebljivo, tj. opasno za stanovanje - u tu svrhu je dovoljno pokazati sliku rješenja koje je postavljeno na objekat od strane statičara.

  Iseljenje građana iz studentskog doma "Cvjetno naselje":
  Molimo da se prilikom iseljenja iz studentskog doma, obavezno (u navdenom radnom vremenu) javite djelatnicima Ureda za prihvat građana.

  Smještaj | 03. Travanj 2020. u 11:05

  Stanarina od travnja 2020.

  Poštovani studenti,

  Ovim putem Vas obavještavamo da je Studentski centar u Zagrebu, temeljem Odluke o dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020. od 31. ožujka 2020. Ministarstva znanosti i obrazovanja, donio odluku o umanjenju ukupne cijene smještaja na 100,00 kuna ili manje studentima s ostvarenim pravom na smještaj u studentskom domu, a koji radi trenutnih mjera Vlade Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite nisu smješteni u studentskom domu.

  Sukladno navedenom Studentski centar u Zagreb definirao je obračun stanarine za naredne mjesece, počevši sa tekućim mjesecom travnjem:

  • studenti koji su useljeni u studentske domove i fizički se tamo nalaze, plaćaju redovitu cijenu smještaja, sukladno kategoriji smještaja koju koriste;
  • studenti koji su useljeni u studentske domove "Stjepan Radić", "Cvjetno naselje" i "Dr. Ante Starčević": I. - V. kategorija, a fizički su odsutni, plaćaju mjesečni paušalni iznos od 100,00 kn;
  • studenti koji su useljeni u studentski dom "Lašćina": VI. i VII. kategorija, a fizički su odsutni, plaćaju mjesečni paušalni iznos od 50,00 kn;
  • studenti koji su ostvarili pravo na subvencionirani smještaj u sklopu SN „Cvjetno naselje“, ali su zbog mobilizacije preseljeni u SN „Stjepan Radić“ (11. i 12. paviljon: I. kategorija), do dana iseljenja (22.3.2020.) plaćaju punu cijenu stanarine SN „Cvjetno naselje“, a od 22.3.2020. biti će useljeni kao "treći u sobi" te će snositi 50% redovne cijene smještaja (I. kategorije).

  Povrat stanarine vrši se nakon što se student uredno iseli iz studentskog doma sukladno Domskom redu Studentskog centra u Zagrebu. To podrazumijeva da je soba oslobođena od stvari te da je ključ vraćen upravi studentskog naselja.

  Studentima koji su dosadašnjim redovitim plaćanjem stanarine došli u pretplatu, pretplaćeni iznos koristiti će se za zatvaranje budućih stanarina, do dana iseljenja iz studentskog doma.

  Obračun stanarine za tekući mjesec vršiti će se krajem mjeseca.

  Odluka MZO o dopuni Odluke o mjesečnoj subvencioniranoj cijeni smještaja u pojedinim studentskim domovima.

  Odluka SCZG o dopuni Odluke o mjesečnoj subvencioniranoj cijeni smještaja u pojedinim studentskim domovima.

  Odluke stupaju na snagu od 1. travnja 2020. godine i vrijede do opoziva.

  Smještaj | 27. Ožujak 2020. u 12:53

  Stanarina za ožujak 2020.

  Poštovani studenti,

  S obzirom na trenutnu izvanrednu situaciju, Studentski centar u Zagreb definirao je obračun stanarine za mjesec ožujak 2020.:

  • studenti koji su useljeni u studentske domove i fizički se tamo nalaze, plaćaju redovitu cijenu smještaja, sukladno kategoriji smještaja koju koriste;
  • studenti koji su useljeni u studentske domove, a fizički su odsutni, plaćaju 50% redovite stanarine za mjesec ožujak 2020.;
  • studenti koji su ostvarili pravo na subvencionirani smještaj u sklopu SN „Cvjetno naselje“, ali su zbog mobilizacije preseljeni u SN „Stjepan Radić“ (11. i 12. paviljon – I. kategorija), do dana iseljenja (22.3.2020.) plaćaju punu cijenu stanarine SN „Cvjetno naselje“, a od 22.3.2020. biti će useljeni kao "treći u sobi" te će snositi 50% redovne cijene smještaja (I. kategorije).

  Povrat stanarine vrši se nakon što se student uredno iseli iz studentskog doma sukladno Domskom redu Studentskog centra u Zagrebu. To podrazumijeva da je soba oslobođena od stvari te da je ključ vraćen upravi studentskog naselja.

  Davor Šišmanović | 26. Rujan 2019. u 13:45

  STUDENTSKO PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE - BESPLATNO SAVJETOVANJE ZA STUDENTE

  Poštovani studenti i studentice!

  I ove akademske godine u sklopu Studentskog doma „Cvjetno naselje“ možete koristiti usluge BESPLATNOG psihološkog savjetovanja. Savjetovanje će se održavati u terminima: ponedjeljak i srijeda od 18:00 do 20:00 sati te subotom od 09:00 do 13:00 sati i dostupno je svim korisnicima usluga Studentskog centra u Zagrebu.

  Dolazak isključivo uz najavu i dogovor termina na 095/4855 117.

  Savjetovanje provodi iskusna psihologinja a područje rada sa studentima odnosi se na:

  - teškoće prilagodbe na novo mjesto stanovanja, studij, okruženje;

  - anksiozne smetnje (napadi panike, zabrinutost, strahovi i fobije);

  - teškoće u odnosima s drugim ljudima, sramežljivost, strah od javnog nastupa;

  - promjene u raspoloženju, gubitak interesa, povlačenje, depresivna stanja;

  - teškoće u učenju, organizaciji vremena i gradiva, teškoće u polaganju ispita;

  - druge teškoće u području osobnog rasta i razvoja.

  U slučaju većeg interesa, u rad savjetovališta studenti će biti uključeni po redoslijedu javljanja te trijaži teškoća.

  Također, moguće je organizirati i radionice, predavanja te grupe za učenje i grupe za vježbanje prezentacije, držanja predavanja i javnog nastupa.

  Smještaj | 16. Kolovoz 2019. u 07:29

  "STJEPAN RADIĆ" - tlocrti paviljona

  Poštovani studenti,

  Kako bi se lakše mogli snaći prilikom rezervacije mjesta u sklopu obnovljenih paviljona SN "Stjepan Radić" 1. - 4. i 7. - 9. paviljona, prilažemo Vam tlocrte paviljona. Tlocrti katova (jpg) su grupirani po paviljonima (zip).

  Tlocrt 1., 2. i 3. paviljona možete preuzeti ovdje (paviljoni su identični).

  Tlocrt 4. paviljona možete preuzeti ovdje.

  Tlocrt 7., 8. i 9. paviljona možete preuzeti ovdje (paviljoni su identični).

  Smještaj | 16. Kolovoz 2019. u 07:29

  "CVJETNO NASELJE" - tlocrti paviljona

  Poštovani studenti,

  Kako bi se lakše moli snaći prilikom rezervacije mjesta u sklopu obnovljenih paviljona SN "Cvjetno", prilažemo Vam tlocrte paviljona (pdf).

  1. paviljon
  2. paviljon
  3. paviljon
  4. paviljon
  5. paviljon
  6. paviljon
  7. paviljon
  8. paviljon

  Smještaj | 16. Kolovoz 2019. u 07:10

  Plaćanje stanarine on-line putem

  Omogućeno je plaćanje smještaja u studentskim domovima on-line putem tokom cijele akademske godine. Student na ovaj način može platiti sva dosadašnja dugovanja, kao i stanarinu za mjesec unaprijed.

  Opis postupka plaćanja na Web-u možete pronaći ovdje.

  Opširnije...

  Smještaj | 23. Siječanj 2018. u 13:43

  Domski red

  Ovdje možete preuzeti Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu u pdf formatu ili ga pročitajte u cijelosti u nastavku.

  Opširnije...

  Smještaj | 01. Siječanj 2017. u 06:00

  Izvadak iz Domskog reda

  Pravo na smještaj u studetskom domu je osobno pravo studenta i nije prenosivo na drugu osobu. Studentski centar će odmah po useljenju studenata u studentske domove obavljati intezivne kontrole ostvarenog prava i sukladno Domskom redu sankcionirati prekršitelje.

  DOMSKI RED

  Članak 33.
  Teži disciplinski prijestup je povreda odredbi Domskog reda koju stanar učini namjerno ili krajnjom nepažnjom i to:

  12. ustupanje svojeg prava na smještaj drugoj osobi;
  13. prodaja ili kupovina prava na smještaj u studentskom domu;
  14. primanje osobe na boravak, stanovanje i spavanje u studentski dom bez odobrenja upravitelja;

  3. Disciplinske mjere

  Članak 36.

  Zbog povrede odredaba Domskog reda studentu se mogu izreći sljedeće disciplinske mjere:
  ...
  - isključenje iz studentskog doma za sve vrijeme studiranja.

  Smještaj | 31. Kolovoz 2016. u 15:20

  Kategorije smještajnih kapaciteta

  Smještaj studenta razvrstan je na sljedeće kategorije:

  • I. kategorija: SN "Stjepan Radić" 11. i 12. paviljon (apartman sa dvije dvokrevetne sobe koje dijele zajedničko predsoblje sa kupaonicom i kuhinjom)
  • II. kategorija: SN "Cvjetno" (dvokrevetna soba sa twc)
  • III. kategorija: SN "Stjepan Radić" 1. - 4. ; 7. - 9. paviljon (dvokrevetne sobe sa zajedničkim twc i kuhinjama po katu)
  • IV. kategorija: SN "dr. Ante Starčević" (dvije dvokrevetne sobe dijele twc)
  • V. kategorija: SN "Stjepan Radić" 5. i 6. paviljon (dvije dvokrevetne sobe dijele twc)
  • VI. kategorija: SN "Lašćina" 1. - 7. ; 9. - 10. paviljon (dvokrevetne sobe sa zajedničkim twc i kuhinjama po katu)
  • VII. kategorija: SN "Lašćina" 8. paviljon (trokrevetne sobe sa zajedničkim twc i kuhinjama po katu)