Smještaj

Smještaj | 01. Srpanj 2015. u 10:07

Proračunske osnovice - Natječaj 2015./2016.

Proračunske osnovice koje se vežu uz Pravilnik MZOS-a i Natječaj SC-a:

60% proračunske osnovice: 1995,60 kn

65% proračunske osnovice: 2161,90 kn

Smještaj | 30. Lipanj 2015. u 15:45

Natječaj SCZG za smještaj studenata u ak. god. 2015./2016.

Na temelju Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA: 602-01/15-03/00134, URBROJ: 533-20-15-0001, od 26. lipnja 2015., i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2015./2016., Studentski centar u Zagrebu raspisuje:

N A T J E Č A J

za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj 2015./2016. godini

I OPĆE ODREDBE

Pravo na subvencionirani smještaj u studentskom domu u akademskoj 2015./2016. godini imaju:

  1. redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske
  2. redoviti studenti, državljani EU s prijavljenim boravkom u RH sa statusom stranca na stalnom boravku u RH

Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obrazac "A" možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obrazac "B" možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obrazac privole možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Popis deficitarnih zanimanja na tržištu rada možete pronaći ovdje u .pdf formatu.


Prijave se podnose na adresu:

STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU

Poslovnica za smještaj

Zagreb, Savska cesta 25

radnim danom

od 01. 07. 2015. do zaključno 31. 07. 2015. godine

u vremenu od 8,00 do 20,00 sati

Studenti koji se natječu, prijavu s traženom dokumentacijom moraju dostaviti osobno uz obvezno predočenje indeksa i studentske iskaznice (IKSICE).

Studenti koji će akademske 2015./2016. godine upisati prvi puta prvu godinu studija (brucoši), prijavu s traženom dokumentacijom mogu predati osobno ili poslati poštom preporučeno (uzima se u obzir i pošta poslana na dan 31.07.2015).

Rezultati natječaja biti će objavljeni do 17.08.2015. godine na oglasnoj ploči Studentskog centra i  na web stranici: www.sczg.unizg.hr

Opširnije

Smještaj | 30. Lipanj 2015. u 15:45

Pravilnik MZOS-a za aka. god. 2015./2016.

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA  SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

Pravilnik možete preuzeti ovdje u .pdf formatu ili ga pročitati u Narodnim novinama NN br. 68 od 18.06.2015. (http://narodne-novine.nn.hr/)

Smještaj | 30. Lipanj 2015. u 15:44

Odluka o iznosu subvencija i kvotama u ak. god. 2015./2016.

Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akadamskoj godini 2015./2016.


Navedenu odluku možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Smještaj | 17. Lipanj 2015. u 21:29

Isplata subvencije studentima podstanarima

Sukladno rezultatima Natječaja za dodjelu subvencije studentima podstanarima, na račune poslovnih banaka (17.06.2015.) uplaćena je rata za svibanj 2015.

Visina potpore (subvencije) iznosi 147,00 kn mjesečno.

Sport | 25. Svibanj 2015. u 15:06

Pravilnik i Natječaj za dodjelu mjesta u studentskim domovima za aka. god. 2015./2016.

Studentski centar u Zagrebu - Poslovnica za smještaj nakon što zaprimi Pravilnik o dodjeli smještaja za akademsku godinu 2015./2016., od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, raspisati će Natječaj za dodjelu mjesta redovitim studentima u studentskim domovima.

Molimo vas da pratite daljnje obavijesti na web stranici Studentskog centra u Zagrebu: http://www.sczg.unizg.hr/smjestaj/

Sport | 21. Svibanj 2015. u 14:42

Isplata subvencije studentima podstanarima

Sukladno rezultatima Natječaja za dodjelu subvencije studentima podstanarima, na račune poslovnih banaka (20.05.2015.) uplaćena je rata za travanj 2015.

Visina potpore (subvencije) iznosi 147,00 kn mjesečno.

Smještaj | 14. Svibanj 2015. u 13:25

LJETNI SMJEŠTAJ

OBAVIJEST O KORIŠTENJU LJETNOG SMJEŠTAJA U
SN „DR. ANTE STARČEVIĆ“

Redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija, te studenti poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija mogu koristiti ljetni smještaj u SN ,,Dr. Ante Starčević'' od 16.07.2015. do 31.08.2015. godine.

Studenti koji žele koristiti ljetni smještaj mogu se prijaviti u upravi studentskog doma u kojem su smješteni do 30.06.2015. godine.

Studenti koji trenutno nisu u studentskom domu, a žele koristiti ljetni smještaj, mogu se prijaviti u Poslovnicu za smještaj do 30.06.2015. godine.

Cijena ljetnog smještaja iznosi 900,00 kuna i plaća se u studentskom domu u kojem se student prijavljuje.

Napomena:

-          domski internet dostupan je u vrijeme korištenja ljetnog smještaja

Smještaj | 20. Ožujak 2015. u 15:25

Isplata subvencije studentima podstanarima

Sukladno rezultatima Natječaja za dodjelu subvencije studentima podstanarima, na račune poslovnih banaka (22.04.2015.) uplaćena je rata za ožujak 2015.

Visina potpore (subvencije) iznosi 147,00 kn mjesečno.

Smještaj | 01. Srpanj 2014. u 12:07

Odluka o uplati troškova za smještaj studenata

Na temelju odredbe članka 29. stavak 1. točka 18. Statuta Studentskog centra u Zagrebu donesena je slijedeća odluka:

  1. Utvrđuje se iznos od 100,00kn za troškove useljenja, preseljenja i iseljenja stanara studentskih domova u sastavu Studentskog centra u Zagrebu.
  2. Svi studenti koji su ostvarili pravo na studentski dom u akademskoj godini 2014./2015. podmiruju jednokratnu uplatu iz točke 1. ove odluke, prilikom useljenja na blagajni studentskog doma.