Smještaj

Thumb

Pravo na smještaj u studetskom domu je osobno pravo studenta i nije prenosivo na drugu osobu. Studentski centar će odmah po useljenju studenata u studentske domove obavljati intezivne kontrole ostvarenog prava i sukladno Domskom redu sankcionirati prekršitelje.

Read more.Opširnije

Smještaj | 28. Kolovoz 2015. u 15:16

Odluka

Smještaj | 26. Kolovoz 2015. u 09:23

OBAVIJEST - useljenje brucoša

Studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija (brucoši), u ak. god. 2015./2016., pri useljenju u studentski dom  trebaju predočiti samo osobnu iskaznicu i potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu.


Smještaj | 26. Kolovoz 2015. u 09:00

OBAVIJEST - izdavanje ugovora subvencije

Studenti koji su ostvarili pravo na naknadu za smještaj kod privatnog stanodavca za vrijeme rekonstrukcije studentskih domova (u daljnjem tekstu: subvencija) zaključit će ugovor o međusobnim pravima i obvezama sa Studentskim centrom Sveučilišta u Zagrebu.

Ugovori će se potpisivati od 01.09. do 15.10.2015. godine u Poslovnici za smještaj u vremenu od 8 do 15 sati, svaki dan (osim subote, nedjelje i blagdana).

Studenti koji ne potpišu ugovor do navedenog datuma smatrat će se da su odustali od subvencije.

Prilikom potpisivanja ugovora na uvid se daje indeks, studentska iskaznica (X-ica), te preslika kartice, ili ugovora između studenta i poslovne banke, ili potvrda poslovne banke, sa jasno vidljivim IBAN brojem tekućeg računa.

Studenti koji su ostvarili pravo na subvenciju nemaju pravo na subvencionirani smještaj u studentskim i učeničkim domovima u razdoblju u kojem se subvencija isplaćuje.

Poslovne banke putem kojih je moguće ostvariti isplatu subvencije:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka
SOCIETE GENERALE- SPLITSKA BANKA d.d. Split

Smještaj | 26. Kolovoz 2015. u 08:40

OBAVIJEST o ulazu u naselje "Stjepan Radić"

Zbog radova na sanaciji studentskog naselja „Stjepan Radić“, kolni i pješački, ulaz u naselje (od 20.08.2015.) je sa zapadne strane naselja (ulaz sa strane Kineziološkog fakulteta).

Smještaj | 19. Kolovoz 2015. u 10:57

Natječaj za smještaj 2015./2016. - rezultati

Objavljeni su rezultati natječaja za smještaj studenata u studentske domove za akademsku godinu 2015. / 2016.

Rang listu možete pogledati pritiskom na pojedinu bodnu granicu.
Studenti mogu svoje osobne profile pogledati ovdje.
Upute za rezervaciju soba dostupne su u prethodnoj vijesti.

Bodne granice za smještaj u sklopu studentskih domova:

Natječaj "S" - 2050
Natječaj "B" - 1792

Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskome domu, mogu useliti isključivo uz predočenje potvrde o obavljenom liječničkom pregledu! Iznimno studenti koji ne obave liječnički pregled kod liječnika školske ili sveučilišne medicine, mogu isti obaviti kod svog liječnika opće prakse u mjestu stanovanja. S tom potvrdom mogu privremeno useliti u studentski dom dok ne obave pregled kod propisanog liječnika školske ili sveučilišne medicine.

Bodna granica studenata koji su ostvarili pravo na naknadu za smještaj kod privatnog stanodavca za vrijeme rekonstrukcije studentskih domova
„Stjepan Radić“ (1.-4. i 7.-9. paviljona) i „Cvjetno naselje“:

Natječaj "S" - 1315
Natječaj "B" - 1287

Studenti koji su ostvarili pravo na naknadu za smještaj kod privatnog stanodavca za vrijeme rekonstrukcije studentskih domova (u daljnjem tekstu: subvencija) zaključit će ugovor o međusobnim pravima i obvezama sa Studentskim centrom Sveučilišta u Zagrebu.

Ugovori će se potpisivati od 01.09. do 15.10.2015. godine u Poslovnici za smještaj u vremenu od 8 do 15 sati, svaki dan (osim subote, nedjelje i blagdana).

Studenti koji ne potpišu ugovor do navedenog datuma smatrat će se da su odustali od subvencije.

Prilikom potpisivanja ugovora na uvid se daje indeks, studentska iskaznica (X-ica), te preslika kartice ili ugovora o tekućem računu poslovne banke.

Studenti koji su ostvarili pravo na subvenciju nemaju pravo na subvencionirani smještaj u studentskim i učeničkim domovima u razdoblju u kojem se subvencija isplaćuje.

Poslovne banke putem kojih je moguće ostvariti isplatu subvencije:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka
SOCIETE GENERALE- SPLITSKA BANKA d.d. Split

Prosjeke ocjena pojedinih fakulteta i brucoša možete vidjeti ovdje (pdf).
Prosjeke ocjena formirali su studenti koji su sudjelovali u natječaju za smještaj.

Prigovor na rezultate upućuju se Povjerenstvu za prigovor Studentskog centra u Zagrebu, najkasnije 8 dana nakon objave rezultata, isključivo poštom, preporučeno na adresu:

Studentski centar u Zagrebu
Povjerenstvo za prigovor
Savska cesta 25
10 000 Zagreb

Smještaj | 19. Kolovoz 2015. u 10:57

Korištenje prava na smještaj

Pravo na smještaj u studetskom domu je osobno pravo studenta i nije prenosivo na drugu osobu. Studentski centar će odmah po useljenju studenata u studentske domove obavljati intezivne kontrole ostvarenog prava i sukladno Domskom redu sankcionirati prekršitelje.

DOMSKI RED

Članak 33.

Teži disciplinski prijestup je povreda odredbi Domskog reda koju stanar učini namjerno ili krajnjom nepažnjom i to:

12. ustupanje svojeg prava na smještaj drugoj osobi;
13. prodaja ili kupovina prava na smještaj u studentskom domu;
14. primanje osobe na boravak, stanovanje i spavanje u studentski dom bez odobrenja upravitelja;

3. Disciplinke mjere

Članak 36.

Zbog povrede odredaba Domskog reda studentu se mogu izreći slijedeće disciplinke mjere:
...
- isključenje iz studentskog doma za sve vrijeme studiranja.

Smještaj | 17. Kolovoz 2015. u 07:11

REZERVACIJE SOBA

REZERVACIJE SOBA

Studentski centar, slijedom rezultata Natječaja za ostvarivanje prava na smještaj, omogućuje studentima rezervaciju sobe ON-LINE putem.

Rezervacija sobe omogućuje studentu odabir paviljona unutar studentskog naselja, odabir položaja sobe, odabir sustanara (cimera), a isto tako skraćuje rok postupka useljenja u dom.

Bitno je naglasiti  da studenti nisu obavezni rezervirati mjesto ON-LINE putem jer pravo na useljenje mogu ostvariti do 15. rujna 2015. useljenjem u slobodne ne rezervirane sobe.

Vremenski rok za useljenje u rezervirane sobe je do 10. rujna 2015., nakon toga se rezervacije brišu, a studenti mogu useliti u neku od preostalih slobodnih soba.

TERMINI REZERVACIJA

A/ REZERVACIJE „STARIH SOBA“*

18.08. (09:00)      –       19.08. (23:59)


B/ REZERVACIJE SOBA I. i II. KATEGORIJE

21.08. (09:00)      –       24.08. (23:59)

SN „Stjepan Radić“ – 5., 6., 11.  paviljon,

SN „Dr. Ante Starčević“,


C/ REZERVACIJE SOBA III. KATEGORIJE

21.08. (09:00)      –       24.08. (23:59)

SN „Lašćina“

* odnosi se na sobe u kojima su studenti boravili prethodne akademske godine (2014./2015.),   tj. oni koji su u njima bili useljeni do 15.05.2015.

On-line rezervaciji soba možete pristupiti ovdje.

Opširnije

Smještaj | 10. Srpanj 2015. u 15:20

Izračun cenzusa

Slijedom brojnih upita, a vezano uz činjenicu da se od ove godine na potvrdama Porezne uprave nalaze i neoporezivi primici, prosljeđujemo uputu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koje neoporezive primitke ne treba uzimati u obzir kod izračuna ukupnih prihoda. U privitku se nalazi popis koji smo dobili od Porezne uprave sa klasifikacijom neoporezivih primitaka. Primici koji su označeni crveno ne uzimaju se u obzir kod izračuna ukupnih prihoda. Napominjemo da je uz svaki primitak i pripadajući broj koji odgovara broju koji se pojavljuje na potvrdi Porezne uprave.

Neoporezivi primici koji se uzimaju u obzir kod izračuna ukupnog prihoda:

 • Kamate na štednju, pologe, vrijednosne papire, primici po osnovi osiguranja
 • Primici od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika
 • Dokup dijela doživotne mirovine, uplate sredstava mirovinske rente, novčani dodaci na mirovinu
 • Obiteljske mirovine koje ostvaruju djeca nakon smrti roditelja
 • Socijalne potpore
 • Prigodne nagrade (božićnica, godišnji odmor...), nagrade radnicima za navršene godine staža
 • Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti ostvareni u okviru ESOP programa
 • Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva
 • Primici po osnovni nesamostalnog rada za koje je sukladno ugovoru o izbegavanju dvostrukog oporezivanja obveznik obavezan podnijeti godišnju prijavu dohotka
 • Primici koje RH sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izuzima iz oporezivanja
 • Ostali neoporezivi primici iz članka 10. točke 3. Zakona o porezu na dohodak a vezano uz članak 7. Pravilnika o porezu na dohodak (naknade)
 • Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju
 • Primici po osnovi drugog dohotka za koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja obveznik obavezan podnijeti godišnju prijavu dohotka
 • Primici po osnovi drugog dohotka za koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja RH izuzima od oporezivanja
 • Primici po osnovi drugog dohotka za nerezidente (članovi uprava, direktori...) koje sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukih oporezivanja RH izuzima od oporezivanja
 • Primici po osnovi kapitala koje sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja RH izuzima od oporezivanja
 • Primici po osnovi kapitala za koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja obveznik obavezan podnijeti godišnju prijavu dohotka
 • Primici po osnovi osiguranja za koje je sukladno ugovoru o izbjegavanja dvostrukog oporezivanja obveznik obavezan podnijeti godišnju prijavu dohotka
 • Primici po osnovi osiguranja koje sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja RH izuzima od oporezivanja
 • Primici po osnovi imovinskih prava za koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja obveznik obavezan podnijeti godišnju prijavu dohotka
 • Primici po osnovi imovinskih prava koje sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja RH izuzima od oporezivanja.

Potpuni popis svih neoporezivih primitaka (koji se trenutno nalaze na potvrdama Porezne uprave) možete preuzeti ovdje.

Smještaj | 01. Srpanj 2015. u 10:07

Proračunske osnovice - Natječaj 2015./2016.

Proračunske osnovice koje se vežu uz Pravilnik MZOS-a i Natječaj SC-a:

60% proračunske osnovice: 1995,60 kn

65% proračunske osnovice: 2161,90 kn

Smještaj | 30. Lipanj 2015. u 15:45

Natječaj SCZG za smještaj studenata u ak. god. 2015./2016.

Na temelju Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA: 602-01/15-03/00134, URBROJ: 533-20-15-0001, od 26. lipnja 2015., i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2015./2016., Studentski centar u Zagrebu raspisuje:

N A T J E Č A J

za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj 2015./2016. godini

I OPĆE ODREDBE

Pravo na subvencionirani smještaj u studentskom domu u akademskoj 2015./2016. godini imaju:

 1. redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske
 2. redoviti studenti, državljani EU s prijavljenim boravkom u RH sa statusom stranca na stalnom boravku u RH

Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obrazac "A" možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obrazac "B" možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obrazac privole možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Popis deficitarnih zanimanja na tržištu rada možete pronaći ovdje u .pdf formatu.


Prijave se podnose na adresu:

STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU

Poslovnica za smještaj

Zagreb, Savska cesta 25

radnim danom

od 01. 07. 2015. do zaključno 31. 07. 2015. godine

u vremenu od 8,00 do 20,00 sati

Studenti koji se natječu, prijavu s traženom dokumentacijom moraju dostaviti osobno uz obvezno predočenje indeksa i studentske iskaznice (IKSICE).

Studenti koji će akademske 2015./2016. godine upisati prvi puta prvu godinu studija (brucoši), prijavu s traženom dokumentacijom mogu predati osobno ili poslati poštom preporučeno (uzima se u obzir i pošta poslana na dan 31.07.2015).

Rezultati natječaja biti će objavljeni do 17.08.2015. godine na oglasnoj ploči Studentskog centra i  na web stranici: www.sczg.unizg.hr

Opširnije

Smještaj | 30. Lipanj 2015. u 15:45

Pravilnik MZOS-a za aka. god. 2015./2016.

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA  SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

Pravilnik možete preuzeti ovdje u .pdf formatu ili ga pročitati u Narodnim novinama NN br. 68 od 18.06.2015. (http://narodne-novine.nn.hr/)

Smještaj | 30. Lipanj 2015. u 15:44

Odluka o iznosu subvencija i kvotama u ak. god. 2015./2016.

Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akadamskoj godini 2015./2016.


Navedenu odluku možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Sport | 25. Svibanj 2015. u 15:06

Pravilnik i Natječaj za dodjelu mjesta u studentskim domovima za aka. god. 2015./2016.

Studentski centar u Zagrebu - Poslovnica za smještaj nakon što zaprimi Pravilnik o dodjeli smještaja za akademsku godinu 2015./2016., od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, raspisati će Natječaj za dodjelu mjesta redovitim studentima u studentskim domovima.

Molimo vas da pratite daljnje obavijesti na web stranici Studentskog centra u Zagrebu: http://www.sczg.unizg.hr/smjestaj/