Smještaj

Smještaj | 22. Srpanj 2015. u 10:10

Isplata subvencije studentima podstanarima

Sukladno rezultatima Natječaja za dodjelu subvencije studentima podstanarima, na račune poslovnih banaka (21.07.2015.) uplaćene su rate za lipanj i srpanj 2015.
U mjesecu srpnju visina potpore se isplaćuje za razdoblje do 15.07., dakle pola mjesečnog iznosa.

Visina potpore (subvencije) iznosi 147,00 kn mjesečno.

Sa ovom uplatom zaključuje se isplata subvencije studentima podstanarima za akademsku godinu 2014./2015.

Smještaj | 10. Srpanj 2015. u 15:37

VAŽNO - LJETNI SMJEŠTAJ STUDENATA

OBAVIJEST O KORIŠTENJU LJETNOG SMJEŠTAJA

ZBOG POVEĆANOG INTERESA STUDENATA ZA SMJEŠTAJ U STUDENTSKOM DOMU TIJEKOM LJETA, DONESENA JE ODLUKA DA ĆE SE ISTI ORGANIZIRATI U SKLOPU SN "STJEPAN RADIĆ" - 6 PAVILJ,N.

Redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija, te studenti poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija mogu koristiti ljetni smještaj od 16.07.2015. do 31.08.2015. godine.

Cijena ljetnog smještaja iznosi 900,00 kuna i plaća se u studentskom domu u kojem se student prijavljuje.

Napomena:

-          domski internet dostupan je u vrijeme korištenja ljetnog smještaja

Smještaj | 10. Srpanj 2015. u 15:34

Cenzus - primici od studentskog rada

Nakon reakcije studenata i njihovih predstavnika u Hrvatskom studentskom zboru na činjenicu da su primici od studentskog rada uključeni u ukupne prihode, 09.07.2015. održan je sastanak u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na tu temu.

Predstavnici Ministarstva i studenata dogovorili su da, s obzirom da studenti nisu bili upoznati sa činjenicom da će se u obzir uzimati i prihod od studentskog rada, u ovom natječaju za subvencionirani smještaj taj prihod neće uzimati u obzir.

Popis neoporezivih primitaka koji ulaze u izračun ukupnog prihoda zajedničkog kućanstva možete pronaći u ranijoj obavijesti.

Smještaj | 10. Srpanj 2015. u 15:20

Izračun cenzusa

Slijedom brojnih upita, a vezano uz činjenicu da se od ove godine na potvrdama Porezne uprave nalaze i neoporezivi primici, prosljeđujemo uputu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koje neoporezive primitke ne treba uzimati u obzir kod izračuna ukupnih prihoda. U privitku se nalazi popis koji smo dobili od Porezne uprave sa klasifikacijom neoporezivih primitaka. Primici koji su označeni crveno ne uzimaju se u obzir kod izračuna ukupnih prihoda. Napominjemo da je uz svaki primitak i pripadajući broj koji odgovara broju koji se pojavljuje na potvrdi Porezne uprave.

Neoporezivi primici koji se uzimaju u obzir kod izračuna ukupnog prihoda:

 • Kamate na štednju, pologe, vrijednosne papire, primici po osnovi osiguranja
 • Primici od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika
 • Dokup dijela doživotne mirovine, uplate sredstava mirovinske rente, novčani dodaci na mirovinu
 • Obiteljske mirovine koje ostvaruju djeca nakon smrti roditelja
 • Socijalne potpore
 • Prigodne nagrade (božićnica, godišnji odmor...), nagrade radnicima za navršene godine staža
 • Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti ostvareni u okviru ESOP programa
 • Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva
 • Primici po osnovni nesamostalnog rada za koje je sukladno ugovoru o izbegavanju dvostrukog oporezivanja obveznik obavezan podnijeti godišnju prijavu dohotka
 • Primici koje RH sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izuzima iz oporezivanja
 • Ostali neoporezivi primici iz članka 10. točke 3. Zakona o porezu na dohodak a vezano uz članak 7. Pravilnika o porezu na dohodak (naknade)
 • Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju
 • Primici po osnovi drugog dohotka za koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja obveznik obavezan podnijeti godišnju prijavu dohotka
 • Primici po osnovi drugog dohotka za koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja RH izuzima od oporezivanja
 • Primici po osnovi drugog dohotka za nerezidente (članovi uprava, direktori...) koje sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukih oporezivanja RH izuzima od oporezivanja
 • Primici po osnovi kapitala koje sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja RH izuzima od oporezivanja
 • Primici po osnovi kapitala za koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja obveznik obavezan podnijeti godišnju prijavu dohotka
 • Primici po osnovi osiguranja za koje je sukladno ugovoru o izbjegavanja dvostrukog oporezivanja obveznik obavezan podnijeti godišnju prijavu dohotka
 • Primici po osnovi osiguranja koje sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja RH izuzima od oporezivanja
 • Primici po osnovi imovinskih prava za koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja obveznik obavezan podnijeti godišnju prijavu dohotka
 • Primici po osnovi imovinskih prava koje sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja RH izuzima od oporezivanja.

Potpuni popis svih neoporezivih primitaka (koji se trenutno nalaze na potvrdama Porezne uprave) možete preuzeti ovdje.

Smještaj | 01. Srpanj 2015. u 10:07

Proračunske osnovice - Natječaj 2015./2016.

Proračunske osnovice koje se vežu uz Pravilnik MZOS-a i Natječaj SC-a:

60% proračunske osnovice: 1995,60 kn

65% proračunske osnovice: 2161,90 kn

Smještaj | 30. Lipanj 2015. u 15:45

Natječaj SCZG za smještaj studenata u ak. god. 2015./2016.

Na temelju Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA: 602-01/15-03/00134, URBROJ: 533-20-15-0001, od 26. lipnja 2015., i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2015./2016., Studentski centar u Zagrebu raspisuje:

N A T J E Č A J

za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj 2015./2016. godini

I OPĆE ODREDBE

Pravo na subvencionirani smještaj u studentskom domu u akademskoj 2015./2016. godini imaju:

 1. redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske
 2. redoviti studenti, državljani EU s prijavljenim boravkom u RH sa statusom stranca na stalnom boravku u RH

Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obrazac "A" možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obrazac "B" možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Obrazac privole možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Popis deficitarnih zanimanja na tržištu rada možete pronaći ovdje u .pdf formatu.


Prijave se podnose na adresu:

STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU

Poslovnica za smještaj

Zagreb, Savska cesta 25

radnim danom

od 01. 07. 2015. do zaključno 31. 07. 2015. godine

u vremenu od 8,00 do 20,00 sati

Studenti koji se natječu, prijavu s traženom dokumentacijom moraju dostaviti osobno uz obvezno predočenje indeksa i studentske iskaznice (IKSICE).

Studenti koji će akademske 2015./2016. godine upisati prvi puta prvu godinu studija (brucoši), prijavu s traženom dokumentacijom mogu predati osobno ili poslati poštom preporučeno (uzima se u obzir i pošta poslana na dan 31.07.2015).

Rezultati natječaja biti će objavljeni do 17.08.2015. godine na oglasnoj ploči Studentskog centra i  na web stranici: www.sczg.unizg.hr

Opširnije

Smještaj | 30. Lipanj 2015. u 15:45

Pravilnik MZOS-a za aka. god. 2015./2016.

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA  SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

Pravilnik možete preuzeti ovdje u .pdf formatu ili ga pročitati u Narodnim novinama NN br. 68 od 18.06.2015. (http://narodne-novine.nn.hr/)

Smještaj | 30. Lipanj 2015. u 15:44

Odluka o iznosu subvencija i kvotama u ak. god. 2015./2016.

Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akadamskoj godini 2015./2016.


Navedenu odluku možete preuzeti ovdje u .pdf formatu.

Smještaj | 17. Lipanj 2015. u 21:29

Isplata subvencije studentima podstanarima

Sukladno rezultatima Natječaja za dodjelu subvencije studentima podstanarima, na račune poslovnih banaka (17.06.2015.) uplaćena je rata za svibanj 2015.

Visina potpore (subvencije) iznosi 147,00 kn mjesečno.

Sport | 25. Svibanj 2015. u 15:06

Pravilnik i Natječaj za dodjelu mjesta u studentskim domovima za aka. god. 2015./2016.

Studentski centar u Zagrebu - Poslovnica za smještaj nakon što zaprimi Pravilnik o dodjeli smještaja za akademsku godinu 2015./2016., od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, raspisati će Natječaj za dodjelu mjesta redovitim studentima u studentskim domovima.

Molimo vas da pratite daljnje obavijesti na web stranici Studentskog centra u Zagrebu: http://www.sczg.unizg.hr/smjestaj/